Υποχώρησε η αγορά Ε/Κ

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.

Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

 

Την προηγούμενη εβδομάδα σημειώθηκαν αρκετές επεκτάσεις στην αγορά εμπορευματοκιβωτίων, όμως είναι σαφές ότι η ζήτηση έχει μειωθεί, με αποτέλεσμα να έχουν περιοριστεί τα νέα κλεισίματα και οι επί μέρους αγορές βρίσκονται επί πίεση.

Έτσι, οι Operators βρίσκουν ευκαιρία, σποραδικά, να περάσουν τις δικές τους γραμμές στις διαπραγματεύσεις, ιδίως στα μεγέθη όπου εμφανίζουν τη λιγότερη κινητικότητα.

Πέραν τούτων, οι πλοιοκτήτες έχουν να αντιμετωπίσουν και την επικείμενη αύξηση του κόστους των καυσίμων αλλά και του κόστους λειτουργίας των πλοίων.

Ας δούμε πως κινήθηκε ο γενικός δείκτης εμπορευματοκιβωτίων, HARPEX, ο οποίος παρουσίασε πτώση την προηγούμενη εβδομάδα κατά 10 μονάδες. Έτσι, έφτασε στις 714 μονάδες, με τις 6 υποκατηγορίες που απαρτίζουν το γενικό δείκτη να παραμένουν στα ίδια επίπεδα και 3 να υποχωρούν από 100 έως 1000 $ ημερησίως.

Ας δούμε, όμως αναλυτικά πως κινείται η αγορά ανά μέγεθος πλοίου:

Σχετικά με τα POST-PANAMAXes, η αγορά εμφάνισε στασιμότητα για τα μεγαλύτερα πλοία και μεγάλη πτώση στα μικρότερα σκάφη της κατηγορίας. Η αγορά δέχθηκε πιέσεις, καθώς αυξήθηκε η προσφερόμενη χωρητικότητα. Οι ημερήσιοι ναύλοι για τα μεγαλύτερα σκάφη έμειναν στα 30Κ /ημέρα και για τα μικρότερα υποχώρησαν στα $ 24,5-25,5Κ/ ημέρα.

Στα PANAMAXes, παρατηρήθηκε περισσότερη κινητικότητα και σημειώθηκαν κάποια κλεισίματα στην Ασία, ενώ κάποια πλοία βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση. Ωστόσο, δεν είδαμε αύξηση των ναύλων, καθώς τα μεγαλύτερα πλοία της κατηγορίας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολία στην εύρεση ναύλωσης περιόδου. Οι ναύλοι διατηρήθηκαν στα $ 13,5-14 Κ/ημέρα, κατά μ.ο.

Στα μεσαία μεγέθη υπήρξε ηρεμία, καθώς η δραστηριότητα είναι υποτονική και τα περισσότερα μεγέθη συνέχισαν στα επίπεδα του προηγούμενου διαστήματος. Σχετικά με τα «3,5άρια», οι ναύλοι παρέμειναν στα $ 10-11,5Κ /ημέρα. Στα λίγο μικρότερα σκάφη, χωρητικότητας 2.800 TEUs, δεν σημειώθηκαν μεταβολές, καθώς ζήτηση και προσφορά βρίσκονται σε ισορροπία. Η δραστηριότητα περιορίστηκε μόνο σε κάποιες επεκτάσεις ναυλώσεων στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο διάστημα. Έτσι, οι ναύλοι έμειναν στα $ 10,7-11Κ /ημέρα.

Στα πλοία των 2.500 TEUs, δεν υπήρξε ιδιαίτερη δράση με αποτέλεσμα να μειωθούν οριακά οι ναύλοι  στα $ 9,5-9,6 Κ/ημέρα.

Η δραστηριότητα των μικρότερων πλοίων ήταν λίγο πιο έντονη στην Ασία, σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, χωρίς όμως να επηρεάσει τα επίπεδα των ναύλων. Έτσι, οι ναύλοι για τα σκάφη των 1700 TEUs παρέμειναν, στα επίπεδα των προηγούμενων ημερών, δηλαδή, στα $8,4-8,5Κ /ημέρα.

Τα FEEDERS, των 1100 και 700 TEUS, προχώρησαν αμετάβλητα, με κάποιες ανανεώσεις ναυλώσεων στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο διάστημα. Έτσι, για τα σκάφη των 1100 TEUs οι ναύλοι έμειναν στα $ 6-6,2Κ /ημέρα και για τα «700άρια» στα 4,9-5Κ /ημέρα.