ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 1000 μόνιμων υπαλλήλων σε δήμους και δημοτικούς φορείς

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να βγει η προκήρυξη για την πρόσληψη 1.000 μόνιμων υπαλλήλων από το ΑΣΕΠ, για θέσεις εργασίας σε δήμους, δημοτικές επιχειρήσεις και δημοτικούς φορείς.

Η πλειοψηφία των θέσεων  αφορά  κυρίως προσωπικό σε δημοτικές επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Η σχετική προκήρυξη θα απευθύνεται κυρίως σε αποφοίτους τριταξίου Γυμνασίου ή Δημοτικού, ενώ ελάχιστες θα είναι οι θέσεις που θα αφορούν πτυχιούχους.

Το προσεχές διάστημα αναμένεται, μάλιστα, να εκδοθεί και το σχετικό ΦΕΚ με την κατανομή των θέσεων ανά φορέα και ειδικότητα.

Η κατανομή θέσεων θα αφορά προστατευόμενα άτομα του Ν.2643/98 και αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, το υπουργείο Εσωτερικών θα αποστείλει στο ΑΣΕΠ το σχέδιο της προκήρυξης προς έγκριση και έκδοση.

Σε ό,τι αφορά στις ειδικότητες της προκήρυξης, μεταξύ άλλων, θα αφορούν: ΔΕ Ηλεκτρολόγος, ΔΕ Υδραυλικός, ΔΕ (Πρακτικός) Μηχανικός Συντηρητής Γ’ τάξης, ΔΕ Διοικητικός Υπάλληλος, ΔΕ Τεχνίτης Αποχέτευσης, ΥΕ Εργάτης, ενώ με πτυχίο θα ζητούνται άτομα που ανήκουν στις ειδικότητες ΠΕ/ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ή Τοπογράφος Μηχανικός.

Στο μεταξύ, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 παρατείνεται η διάρκεια των συμβάσεων του προσωπικού των δήμων που περιλαμβάνεται στους προσωρινούς πίνακες της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 3Κ/2018 και απασχολείται προσωρινά μέχρι την ανάληψη των διοριστέων στις αντίστοιχες θέσεις, με τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών που εντάχθηκε στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία διότι, όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, παρά την έκδοση των οριστικών πινάκων διοριστέων από το ΑΣΕΠ για την κάλυψη πάνω από 8.000 θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων (κυρίως καθαριότητα, ύδρευση, αποχέτευση), οι διαδικασίες διορισμού των δικαιούχων δεν είχαν ολοκληρωθεί ως τις 30 Οκτωβρίου, ημέρα λήξης των συμβάσεων.

Και αυτό διότι εκκρεμεί η εξέταση από το ΑΣΕΠ μεγάλου αριθμού ενστάσεων επί των οριστικών πινάκων, αλλά και διορθώσεις λαθών στα προσωπικά στοιχεία των διοριστέων (πατρώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας κ.λπ.).