Σε πλεύση κερδοφορίας η Seanergy Maritime Holdings Corp

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

 

Η Seanergy Maritime Holdings Corp ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο και εννεάμηνο του 2019. Ο  καθαρός κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε στα 24 εκ. δολάρια, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 9% συγκριτικά με το τρίτο τρίμηνο του 2018. Ο μέσος ημερήσιος ναύλος (TCE) του στόλου ανήλθε σε 20.143 δολάρια αυξημένος κατά 19% από 16.914 δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2018. Επιπλέον, τα κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε 0,7 εκ. δολάρια, έναντι ζημιών ύψους 5,6 εκ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο του 2018.

Για το εννεάμηνο του 2019, ο καθαρός κύκλος εργασιών ανήλθε στα 58,7 εκ. δολάρια, μειωμένος κατά 9% έναντι των 64,5 εκ. δολαρίων κατά το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2018. Ο μέσος ημερήσιος ναύλος (TCE) του στόλου το εννεάμηνο του 2019 ανήλθε σε 12.004 δολάρια, έναντι 12.497 δολαρίων κατά το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2018.

Ο μέσος όρος ημερήσιων λειτουργικών εξόδων βελτιώθηκε οριακά από 5,087 δολάρια το εννεάμηνο του 2018 σε 5.032 δολάρια την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα στην λήξη του εννεαμήνου του 2019 ανήλθαν σε 15,4 εκ. δολάρια, σημειώνοντας υπερδιπλάσια αύξηση από τα 7,4 εκ. δολάρια που ήταν διαθέσιμα στο τέλος του 2018. Τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του εννεαμήνου του 2019 ανήλθαν σε 26,6 εκ. δολάρια έναντι 21,3 εκ. δολαρίων στο τέλος του 2018.

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε: «Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019, η αγορά των Capesize βελτιώθηκε σημαντικά και αυτό αντανακλάται στην βελτιωμένη λειτουργική απόδοση του στόλου μας. Η αύξηση του όγκου των εξαγωγών σιδηρομεταλλεύματος από τη Βραζιλία σε συνδυασμό με την περιορισμένη διαθεσιμότητα σε τονάζ εξαιτίας των εγκαταστάσεων συστημάτων καθαρισμού καυσαερίου (scrubbers), συνεχίζουν να διατηρούν τον δείκτη BCI σε υψηλά επίπεδα. Όσον αφορά το τέταρτο τρίμηνο του έτους, μέχρι σήμερα ο αντίστοιχος μέσος ημερήσιος ναύλος (TCE) ανέρχεται σε περίπου 25.800 δολάρια για το 80% των διαθέσιμων ημερών του στόλου μας.

Σχετικά με τις επενδύσεις στον στόλο μας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ολοκληρώσαμε επιτυχώς τρεις από τις πέντε προγραμματισμένες εγκαταστάσεις scrubbers για το 2019, καθώς και δύο προγραμματισμένους δεξαμενισμούς (dry-dockings). Απομένουν δύο προγραμματισμένες εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι εν εξελίξει και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2019. Έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωσή τους μέσα στο 2019, θα έχουμε φέρει εις πέρας το 70% των προγραμματισμένων δεξαμενισμών του στόλου μας και θα είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι για την εφαρμογή του κανονισμού για την εκπομπή ρύπων, γνωστού ως ΙΜΟ 2020. Ακολουθώντας τη στρατηγική αυτή, και σε συνδυασμό με τις χρονοναυλώσεις του στόλου μας οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το δείκτη BCI, αναμένουμε μικρό αριθμό ημερών εκτός ναύλωσης (off-hires) και αυξημένα έσοδα για το 2020.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να τονίσω ότι έχουμε θέσει ως βασική μας προτεραιότητα την ορθή εφαρμογή κριτηρίων Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης («ESG») και αναλαμβάνουμε συνεχώς ανάλογες δράσεις, προκειμένου ο στόλος μας να είναι στην πρώτη γραμμή των τεχνικών εξελίξεων του κλάδου μας».