Κτηματολόγιο: “Το δηλώνεις το σώζεις”

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Η μη έγκαιρη δήλωση της περιουσίας στο Κτηματολόγιο δεν συνεπάγεται απώλεια των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, αλλά οδηγεί σε μπελάδες τους πολίτες και σε επιπρόσθετα προβλήματα.

Κανένας πολίτης δεν πρόκειται να χάσει την περιουσία του επειδή καθυστέρησε να δηλώσει το ακίνητο του στο Κτηματολόγιο. Σύμφωνα, άλλωστε και με το Εθνικό Κτηματολόγιο, εκείνο όμως που θα συμβεί είναι πως δεν θα μπορεί να αξιοποιήσει  όσο εύκολα νομίζει την ιδιοκτησία του. Θα ταλαιπωρείται κάθε φορά που θα θέλει να μεταβιβάσει ή να αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου του.

Το Εθνικό Κτηματολόγιο έχει υπογραμμίσει ότι με την δήλωση της ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο οι πολίτες θωρακίζουν και αναβαθμίζουν την περιουσία τους, προστατεύοντας στην πραγματικότητα τους εαυτούς τους. Την καθιστούν εύκολα εκμεταλλεύσιμη και απαλλαγμένη από περιττή γραφειοκρατία και αυξημένο κόστος στο μέλλον.

Προς το παρόν οι πολίτες μπορούν να δηλώσουν τα ακίνητα τους ακόμη και εκπρόθεσμα χωρίς την επιβολή κανενός προστίμου.

Όμως, τα πρόστιμα θα ενεργοποιηθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του νέου έτους και το ύψος τους θα συνδέεται τόσο με την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας όσο και με τον χρόνο καθυστέρησης.

Με λίγα λόγια, δεν θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, οι συνεπείς πολίτες, ακόμη και εκείνοι που καθυστέρησαν λίγες εβδομάδες ή και μήνες σε σχέση με εκείνους που θα καθυστερήσουν χρόνια για να δηλώσουν την ιδιοκτησία τους.

Όποιος καθυστερήσει και έχει μεγαλύτερη περιουσία θα πληρώσει περισσότερο από αυτόν που έχει μικρότερη περιουσία.