Βουλή: Η επιτροπή «Ελλάδα 2021» ξεκινά το έργο της

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

O πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας θα κηρύξει σήμερα την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» σε μία εκδήλωση που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Γερουσίας του ελληνικού Κοινοβουλίου ενόψει της επετείου 200 χρόνων από την Εθνική Παλιγγενεσία.

Στην εκδήλωση θα παραστεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα μιλήσουν, κατά σειρά, ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και η πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», Γιάννα Αγγελοπούλου.

Ως επικεφαλής της Επιτροπής, η κυρία Αγγελοπούλου θα έχει ισχυρές αρμοδιότητες, συγκαλώντας και διευθύνοντας πρόσωπα εγνωσμένου κύρους από το χώρο της Πολιτικής, της Επιστήμης, των Τεχνών και εκπροσωπώντας την Επιτροπή εντός και εκτός Ελλάδας.

Όπως ορίζει το Προεδρικό διάταγμα η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Όργανα διοίκησής της ορίζεται ότι είναι η Ολομέλεια, ο Πρόεδρος και το Εκτελεστικό Συμβούλιο. Η Ολομέλεια της Επιτροπής , η οποία είναι αρμόδια κυρίως για τον γενικό σχεδιασμό και τη χάραξη της πολιτικής της Επιτροπής, θα αποτελείται από 24 τουλάχιστον μέλη που ορίζονται, χωρίς αμοιβή, με απόφαση του Πρωθυπουργού, ενώ το ανώτατο όριο στη σύνθεσή της είναι 45 μέλη.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο είναι το όργανο διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας της Επιτροπής, συντάσσει τον προϋπολογισμό, τις τυχόν αναθεωρήσεις του και τον απολογισμό, μπορεί να καταρτίζει οργανόγραμμα και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία της Επιτροπής.