Διαπιστωτικές πράξεις για 5 ορειβατικά καταφύγια

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του υπουργείου Τουρισμού προχώρησε σε πέντε διαπιστωτικές πράξεις για ορειβατικά καταφύγια της χώρας τα οποία έχουν συνολική δυναμικότητα 214 κλινών.

Αναλυτικά, εκδόθηκε διαπιστωτική πράξη για το ορειβατικό καταφύγιο, στη θέση Γούρνες του Παγγαίου όρους, του Δήμου Πρώτης Σερρών. Βρίσκεται σε υψόμετρο 1.200 μ., με δικαιούχο τον «Ορειβατικό Σύλλογο Η ΠΡΩΤΗ» των εν Θεσσαλονίκη Πρωταίων. Το καταφύγιο είναι δυναμικότητας 50 κλινών. Η πρόσβαση στο καταφύγιο γίνεται αρχικά από ασφαλτοστρωμένο δρόμο και στη συνέχεια από δασικό δρόμο μήκους 5 χλμ.

Η δεύτερη διαπιστωτική πράξη εκδόθηκε για το ορειβατικό καταφύγιο «Βόλικας» στη θέση Βόλικας Λευκών Ορέων, του Δήμου Χανίων. Έχει δυναμικότητα 30 κλινών. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται από τον υπάρχοντα αγροτικό δρόμο από το χωριό Μοδαρό Κεραμιών και από: α) το μονοπάτι που ξεκινά από το χωριό Κάμποι Κεραμιών, β) το μονοπάτι από το χωριό Θέρισσο, γ) το μονοπάτι που έρχεται από τη διακλάδωση με το μονοπάτι Ε4 στη θέση Λειβάδα Λευκών Ορέων και από το καταφύγιο Χ. Χουλιόπουλος που βρίσκεται στο Σελί Σβουριχτής και Κεφάλας των Λευκών Ορέων.

Η τρίτη διαπιστωτική πράξη εκδόθηκε για το ορειβατικό καταφύγιο «Καλλέργη» στη θέση Καλλέργη Λευκών Ορέων, του Δήμου Πλατανιά. Έχει δυναμικότητα 66 κλινών. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται από τον υπάρχοντα αγροτικό δρόμο από το οροπέδιο Ομαλού και από: α) το μονοπάτι Ε4 που έρχεται από τη Σούγια, μέσω του φαραγγιού Αγίας Ειρήνης και του οροπεδίου Ομαλού, β) το μονοπάτι που έρχεται από το χωριό Ασφύκου Σφακίων μέσω των καταφυγίων Ταύρης και Χ. Χουλιόπουλου, γ) το μονοπάτι που ξεκινά από τη θέση Ξυλόσκαλο του οροπεδίου Ομαλός, δ) το μονοπάτι που ξεκινά από τη θέση ΜΑΧΙ Ομαλού, ε) το χωριό Αγία Ρουμέλη Σφακίων διά μέσου του φαραγγιού της Σαμαριάς.

Η τέταρτη διαπιστωτική πράξη εκδόθηκε για το ορειβατικό καταφύγιο «Ταύρης» Λευκών Ορέων, του Δήμου Σφακίων. Έχει δυναμικότητα 46 κλινών. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται από τον υπάρχοντα δασικό δρόμο από το χωριό Ασκύφου και από: α) το μονοπάτι Ε4 που έρχεται από τον Ομαλό μέσω του καταφυγίου ΕΟΣ Χανίων στον Καλλέργη, β) το μονοπάτι που ξεκινά από το χωριό Ασκύφου, γ) το μονοπάτι από το χωριό Ίμπρος Σφακίων και δ) το χωριό Κάμποι Κεραμειών Χανίων μέσω του καταφυγίου Βόλικα του ΕΟΣ Χανίων.

Η πέμπτη διαπιστωτική πράξη εκδόθηκε για το ορειβατικό καταφύγιο «Χρήστος Χουλιόπουλος», στη θέση Σελί Σβουριχτής και Κεφάλας Λευκών Ορέων, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Έχει δυναμικότητα 22 κλινών. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται από ορειβατικά μονοπάτια: α) το Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 που έρχεται από το Οροπέδιο Ομαλού μέσω του Καταφυγίου Καλλέργη, β) από το μονοπάτι που έρχεται από το χωριό Ασκύφου Σφακίων Χανίων μέσω του καταφυγίου Ταύρης, γ) από το χωριό Ανώπολη Σφακίων Χανίων μέσω αγροτικού δρόμου και στη συνέχεια από ευδιάκριτο μονοπάτι από την τοποθεσία Ρουσιές, δ) από το χωριό Άγιος Ιωάννης Σφακίων Χανίων από το μονοπάτι μέσω των κορυφών Ζαρανοκεφάλας και Παχνών, ε) από το χωριό Θέρισσο Κυδωνίας Χανίων μέσω αγροτικού δρόμου και στη συνέχεια από μονοπάτι στ) από το χωριό Κάμποι Κεραμειών μέσω του καταφυγίου Βόλικας Λευκών Ορέων και στη συνέχεια από το μονοπάτι που ανεβαίνει στην κορυφή Σπαθί και συναντά το μονοπάτι Ε4 στο λεκανοπέδιο Λιβάδα.

Η νομιμοποίηση των καταφυγίων πραγματοποιείται με σκοπό να εξυπηρετεί την πεζοπορία, την ορειβασία, την αναρρίχηση και γενικά τις δραστηριότητες ορεινού τουρισμού.