Φορολογική έδρα στην Ελλάδα ως κίνητρο για ξένες επενδύσεις

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Κίνητρα για τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα σε φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να επενδύσουν ποσά άνω των 500.000 ευρώ παρέχει το φορολογικό νομοσχέδιο.

Όσοι μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα θα τύχουν σημαντικών φορολογικών εκπτώσεων για το παγκόσμιο εισόδημά τους, το οποίο, ανεξαρτήτως ύψους το, θα φορολογείται με το ποσό των 100.000 ευρώ και 20.000 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειάς τους.

Το υπουργείο Οικονομικών υιοθετεί, με μικρές αλλαγές, το μοντέλο που εφαρμόστηκε με επιτυχία στην Ιταλία για να προσελκύσει πλούσιους ξένους επενδυτές.

Όπως ξεκαθαρίζει το νομοσχέδιο, καταβάλλοντας τον εφάπαξ φόρο των 100.000 ευρώ, οι ξένοι εκατομμυριούχοι θα εξαντλούν κάθε φορολογική υποχρέωση για εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή και θα απαλλάσσονται από φόρο κληρονομιών ή δωρεών περιουσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή.

Η φορολογική έδρα

Όσοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα θα πρέπει εντός τριετίας να πραγματοποιήσουν επενδύσεις ύψους 500.000 ευρώ.

Για να τύχουν του ευνοϊκού φορολογικού πλαισίου, θα πρέπει:

  • Να μεταφέρουν τη φορολογική έδρα τους στην Ελλάδα.
  • Να έχουν διαμονή ή φορολογική κατοικία στην Ελλάδα για τουλάχιστον 183 ημέρες, ακόμα και εάν οι ημέρες αυτές προκύπτουν αθροιστικά στη διάρκεια του έτους και δεν είναι συνεχόμενες.
  • Να μην ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος τα προηγούμενα επτά από τα οκτώ έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας τους στην Ελλάδα.

Το φυσικό πρόσωπο που θα επενδύσει στην Ελλάδα θα φορολογείται για τα εισοδήματα που προκύπτουν στη χώρα με βάση τις γενικές διατάξεις, δηλαδή με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Ο φόρος καταβάλλεται σε μία δόση.

Σημειώνεται ότι με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα καθοριστούν οι επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων, ο χρόνος διατηρήσεώς τους στην Ελλάδα, η διαδικασία αποδείξεως της επένδυσης, η παρακολούθηση της διατήρησης της επένδυσης κ.ά.

Εισάγονται εξάλλου φορολογικά μέτρα για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως:

  • Η εισαγωγή δέσμης μέτρων για την προώθηση χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων, παρακολουθώντας βέλτιστες πρακτικές άλλων κρατών-μελών.
  • Η ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των παροχών στους εργαζόμενους, δίδοντας:
    • 1. Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τις δαπάνες που αφορούν σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
    • 2. Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις προκειμένου να επιλέγουν την αγορά ή τη χρηματοδοτική μίσθωση οικολογικών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, για τη χορήγησή τους στους εργαζομένους τους.