Άλλη μια πτωτική βδομάδα για την αγορά των HANDIES

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.
Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

Η αγορά των Handies, την προηγούμενη εβδομάδα, στην Ευρώπη ήταν πιο δραστήρια, με περισσότερα φορτία. Τα περισσότερα ταξίδια ήταν μικρής διάρκειας, προς τη Βόρεια Ευρώπη ή προς την Κεντρική Μεσόγειο. Υπάρχουν ακόμα μεγάλος αριθμός διαθέσιμων πλοίων, με αποτέλεσμα να συγκρατιούνται οι ναύλοι σε χαμηλά επίπεδα. Τα μεγαλύτερα πλοία της κατηγορίας έκλειναν με $ 9-10Κ /ημέρα για ταξίδια προς τη Μεσόγειο, και με $ 8-9Κ /ημέρα για Υπερατλαντικά ταξίδια.

Η Μεσόγειος παρουσίασε μεγαλύτερη κινητικότητα, με πολλά μεσογειακά φορτία. Η προσφερόμενη χωρητικότητα, όμως διατηρήθηκε στα ίδια υψηλά επίπεδα. Οι ναύλοι των μεσαίων πλοίων (32-36K τόνων DWT) για ταξίδια προς την Ευρώπη έφτασαν στα $ 8-9Κ /ημέρα (bss Canakkale), προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στα $ 7-8Κ /ημέρα και μέσα στη Μεσόγειο στα $ 8-9Κ /ημέρα.

Από την άλλη πλευρά, και ο Αμερικάνικος κόλπος προχώρησε πτωτικά, καθώς μειώθηκαν οι ευκαιρίες απασχόλησης και παράλληλα ο αριθμός των διαθέσιμων πλοίων παρέμεινε μεγάλος. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων για ταξίδια προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού υποχώρησαν στα $ 9,5-10,5Κ /ημέρα και στην Ασία στα $ 15,5-16,5Κ /ημέρα.

Τέλος, η αγορά της ECSA κινήθηκε πτωτικά, καθώς η ζήτηση παρέμεινε μειωμένη και συνέχισε να αυξάνεται η προσφορά χωρητικότητας. Η προσφορά αναμένεται να προκαλέσει αύξηση της πίεσης στην αγορά. Οι ναύλοι, των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας, από την περιοχή της ECSA για τα Υπερατλαντικά ταξίδια έφτασαν στα $ 10-11 Κ/ημέρα (Ευρώπη –Μεσόγειο) και προς την Ασία στα $ 15-16Κ /ημέρα.