Η πορεία των μεγάλων projects των αποκρατικοποιήσεων

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

 

Με στόχο να προσελκύσει επενδυτές και να βάλει χρήματα στα ταμεία της η κυβέρνηση προχωρά σε επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων καθώς διαπιστώνει αρκετές καθυστερήσεις στα υφιστάμενα projects.

Παρά τις διαδικασίες – εξπρές που κινήθηκαν για την επένδυση στο Ελληνικό όπως προκύπτει από το αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ που εγκρίθηκε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, παραμένουν σε εκκρεμότητα εμπόδια ακόμα και στο σχεδιασμό του Ελληνικού. Συγκεκριμένα, τα επόμενα βήματα, που πρέπει να γίνουν στα μεγάλα projects του ΤΑΙΠΕΔ είναι τα εξής:

Ελληνικό

– Ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης των ιδιωτών.
– Διανομή δικαιωμάτων κυριότητας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΤΑΙΠΕΔ επί της έκτασης.
– Μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ στην Ελληνικό ΑΕ  και οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

Ελευθέριος Βενιζέλος

– Αξιολόγηση των επενδυτών για τη συμμετοχή στην επόμενη φάση του διαγωνισμού της υποβολής δεσμευτικών προσφορών
– Υπογραφή Συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των υφισταμένων μετόχων, σχετικά με σειρά ζητημάτων που τροποποιούν τη ΣΑΑ καθώς και για τυχόν δικαιώματα που θα συνοδεύουν την πώληση του 30% των μετοχών

Εγνατία οδός

– Αποστολή τρίτου σχεδίου της Σύμβασης Παραχώρησης στους προεπιλεγέντες επενδυτές, λήψη σχολίων από αυτούς, προετοιμασία και αποστολή οριστικού σχεδίου – – – – – Σύμβασης Παραχώρησης βάσει της  οποίας θα υποβληθούν δεσμευτικές προσφορές
– Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών (21/2/2020)

Λιμάνια

– Τροποποίηση του Ν. 4597, ώστε να καλύπτει τις εναλλακτικές προτάσεις αξιοποίησης παραχώρησης, μέσω υποπαραχώρησης δραστηριοτήτων, ή ολικής παραχώρησης δραστηριοτήτων, για κάθε Οργανισμό Λιμένα
– Προτεραιοποίηση λιμένων και έναρξη διαγωνιστικών διαδικασιών από το ΤΑΙΠΕΔ, με βάση τις εναλλακτικές προτάσεις αξιοποίησης τους

ΕΛΠΕ

– Διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων διάθεσης των μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου
– Σχεδιασμός διαγωνιστικής διαδικασίας

ΕΥΑΘ 

-Πρόσληψη Συμβούλων για την επιλογή μεθόδου αξιοποίησης του ποσοστού του ΤΑΙΠΕΔ

ΕΥΔΑΠ

– Πρόσληψη Συμβούλων για την επιλογή μεθόδου αξιοποίησης του ποσοστού του ΤΑΙΠΕΔ

Αφάντου

– Έκδοση ΥΑ από ΥΠΕΘΑ για Β. Αφάντου
– Οικονομικό κλείσιμο συναλλαγής (Β. Αφάντου)

Στο  πεδίο της Ενέργειας, το ΤΑΙΠΕΔ θα διερευνήσει σε συνεννόηση με το οικονομικό επιτελείο όλες τις εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές για την αξιοποίηση του 17%, ενώ για τη ΔΕΠΑ οι επόμενες κινήσεις έχουν ήδη δρομολογηθεί:

– Προβλέπεται μερική διάσπαση των κλάδων υποδομών, διεθνών έργων και εμπορίας της υφιστάμενης ΔΕΠΑ.
– Ιδρύονται δύο νέες εταιρείες, η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε και η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., ενώ η παλαιά εταιρεία παραμένει ως ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε..
Στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ εντάσσονται οι συμμετοχές στη ΔΕΔΑ, την ΕΔΑ Αττικής και η συμμετοχή στην ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας και στη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ η συμμετοχή στην ΕΠΑ Αττικής.

Στη συνέχεια, θα διενεργηθούν διεθνείς διαγωνισμοί από το ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση:

– Των συμμετοχών του στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (μέχρι 65%)
– Των συμμετοχών του στη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (μέχρι 65%).
Οι έμμεσες συμμετοχές του ΤΑΙΠΕΔ στη ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕ, που αφορούν συμμετοχές σε κομβικής σημασίας αγωγούς, όπως ο o IGB, ο IGI, ο Eastmed θα παραμείνουν στο Δημόσιο.