Ξεκινάει την Δευτέρα η συζήτηση για την Αναθεώρηση του Συντάγματος

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Το πρωί της Δευτέρας θα ξεκινήσει στην Ολομέλεια της Βουλής η επί της αρχής συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Η διαδικασία θα ξεκινήσει με τους εισηγητές των κομμάτων, στις 10:00 το πρωί της 18ης Νοεμβρίου, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί με τις σχετικές ψηφοφορίες τη Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου.

Πέντε ημέρες συζητήσεων

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό στον οποίο κατέληξαν όλα τα κόμματα, η κορυφαία αυτή κοινοβουλευτική διαδικασία θα ξεκινήσει τη πρώτη μέρα με συζήτηση επί της αρχής επί όλων των αναθεωρητέων διατάξεων, τις οποίες εισηγείται η Επιτροπή Αναθεώρησης.

Τις υπόλοιπες τέσσερις ημέρες, η συζήτηση θα είναι επί των αναθεωρητέων άρθρων. Οι συνεδριάσεις θα ξεκινούν από το πρωί και θα ολοκληρώνονται το βράδυ.

Ειδικότερα:

Την Τρίτη 19 Νοεμβρίου η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 09:30 και θα συζητηθούν δύο Θεματικές Ενότητες αναθεωρητέων διατάξεων.

Η 1η Θεματική Ενότητα αφορά:

 • Σχέσεις κράτους εκκλησίας (άρθρο 3 παρ. 1,2,3, και εισαγωγή ερμηνευτικής δήλωσης)
 • Θρησκευτική ελευθερία (άρθρο 13 παρ. 5)
 • Εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, όρκος, (άρθρο 33 παρ. 2)
 • Όρκος βουλευτών (άρθρο 59 παρ. 1 και 2)

Η 2η Θεματική Ενότητα αφορά:

 • Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία (άρθρο 5 παρ. 2)
 • Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες (άρθρο 21 παρ. 1 και 3 και προσθήκη παραγράφου 7)
 • Προστασία της εργασίας (άρθρο 22 παρ. 1,2,4,5)
 • Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων (άρθρο 25 παρ. 3)

Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 και θα συζητηθούν οι 3η, 4η και 8η Θεματική Ενότητα αναθεωρητέων διατάξεων.

Η 3η θεματική ενότητα περιλαμβάνει:

 • Διορισμός πρωθυπουργού και κυβέρνησης (άρθρο 37 παρ. 3)
 • Κυβέρνηση απαλλαγή καθηκόντων (άρθρο 38 παρ. 1 και 2)
 • Κοινοβουλευτικές και Εξεταστικές Επιτροπές (άρθρο 68 παρ. 2)
 • Εμπιστοσύνη της Βουλής – αρχή της δεδηλωμένης (άρθρο 84 παρ. 2)

Η 4η Θεματική Ενότητα αφορά:

 • Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί (άρθρο 28 παρ. 2)
 • Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, ψηφίσματα, διαγγέλματα (άρθρο 44 παρ. 2)
 • Δικαίωμα πρότασης νόμου (άρθρο 73)

Και η 8η Θεματική Ενότητα περιλαμβάνει την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας (άρθρο 32 παρ. 4 και 5)

Την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 12:00 το μεσημέρι και θα συζητηθεί η 5η και η 9η Θεματική Ενότητα και αφορά:

 • Εκλογικό σύστημα, εκλογικές περιφέρειες, βουλευτές επικρατείας (άρθρο 54 παρ. 1, 4 και εισαγωγή ερμηνευτικής δήλωσης)
 • Κωλύματα εκλογιμότητας (άρθρο 56 προσθήκη παραγράφου 5)

Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου η συνεδρίαση προγραμματίστηκε για τις 11:00 και θα συζητηθούν η 6η και η 7η Θεματική Ενότητα αναθεωρητέων διατάξεων σχετικά με:

 • Ποινική δικαιοσύνη (στρατιωτικοί δικαστές) (άρθρο 96 παρ.5)
 • Ανεξάρτητες Αρχές (άρθρο 101Α)
 • Διοικητική Αποκέντρωση (άρθρο 101 παρ.1, 4 και εισαγωγή ερμηνευτικής παραγράφου)
 • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 102 παρ. 2)
 • Έκδοση νόμου που προβλέπεται από το Σύνταγμα (άρθρο 112 κατάργηση παρ. 4)
 • Ισχύς προσωρινού Κανονισμού της Βουλής (άρθρο 113 κατάργηση)
 • Εκλογή πρώτου Προέδρου Δημοκρατίας, προσωρινός πρόεδρος (άρθρο 114 παρ. 1 και κατάργηση παρ. 2)
 • Ειδικό Δικαστήριο που προβλέπει το Σύνταγμα (άρθρο 115 παρ. 1 και 2 και κατάργηση παραγράφων 3 και 4)
 • Ακύρωση Πράξεων που εκδόθηκαν από 21.04.67 έως 23.7.74 (άρθρο 119 παρ. 1 κατάργηση).