Λιγότερες οι ακάλυπτες επιταγές το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Πτώση κατέγραψε η  αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών στο 10μηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019, καθώς  ανήλθε στα 119,6 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο διάστημα του 2018  είχαν διαμορφωθεί σε 129,6 εκατ. ευρώ, ενώ η  αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019 είχε διαμορφωθεί στα 107 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας», συνολικά οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν στο δεκάμηνο ανήλθαν σε 6.867, μειωμένες σε σχέση με το 2018 όταν και είχαν ανέλθει σε 7.642. Σε αξία, στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019, οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στα 90 εκατ. ευρώ, από 98 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019 σε 29,7 εκατ. ευρώ, από 31,5 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018. Συνολικά οι απλήρωτες συναλλαγματικές που σφραγίσθηκαν στο δεκάμηνο 2019 ανήλθαν σε 14.566.