ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 35.000 ανέργους

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Στις αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται η έκδοση του νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, το  οποίο απευθύνεται σε  35.000 ανέργους και θα  θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Tο πρόγραμμα αυτό,  θα απευθύνεται σε ανέργους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα επανένταξης στην αγορά εργασίας (μακροχρόνια άνεργοι) και ιδίως σε αυτούς που ανήκουν σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

Η απασχόληση, διάρκειας 8 μηνών, δεν θα καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες των συμμετεχόντων φορέων, θα πραγματοποιηθεί σε στοχευμένα έργα των δήμων και φορέων που θα αποσκοπούν κατά βάση στη βελτίωση της καθημερινότητας σε τοπικό επίπεδο, όπως ενδεικτικά, τη συντήρηση και αναβάθμιση μικρών υποδομών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους, την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.

Περιλαμβάνει απασχόληση με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, η οποία θα παρέχεται με τη μορφή έργων με συγκεκριμένα παραδοτέα. Για τη διευκόλυνση της επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας το νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας περιλαμβάνει και δράσεις κατάρτισης.

Η ημερήσια αμοιβή θα διαμορφωθεί στα 21,84 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως τα 546 ευρώ. Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα  κριτήρια μοριοδότησης.