Παγώνουν οι προσλήψεις εποχικού προσωπικού

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Παγώνει η  αύξηση εποχικού προσωπικού στο Δημόσιο, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο.

Η εντολή δόθηκε στα πλαίσια της διαδικασίας κατάρτισης του προγραμματισμού των προσλήψεων  το 2020, με τον υπουργό να  ξεκαθαρίζει πως δεν πρέπει να αυξηθεί το πλήθος των προσλήψεων εποχικών υπαλλήλων στο Δημόσιο το 2020 σε σχέση με τον αριθμό του προσωπικού που προσλήφθηκε το 2019.

Επίσης, από το ΥΠΕΣ ξεκαθαρίζεται πως εντάσσονται πλέον στον ετήσιο προγραμματισμό οι προσλήψεις δικηγόρων και νομικών συμβούλων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (σ.σ. Δήμων και Περιφερειών), οι οποίοι συνδέονται με τους φορείς με σχέση έμμισθης εντολής.

Ωστόσο, στην περίπτωση των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (σ.σ. Δήμων και Περιφερειών), των Νομικών Προσώπων και των επιχειρήσεων τους, οι προσλήψεις για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών έχουν εξαιρεθεί από την έγκριση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου και είτε δεν εγκρίνονται από κανένα όργανο (π.χ. ναυαγοσώστες, προσωπικό πυροπροστασίας, προσωπικό για τη στελέχωση των δημοτικών κατασκηνώσεων), είτε εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (π.χ. προσωπικό που αμείβεται με αντίτιμο για τη στελέχωση υδροθεραπευτηρίων κ.λπ.).

Άλλες περιπτώσεις έκτακτου προσωπικού εγκρίνονται μεν από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 αλλά δεν χαρακτηρίζονται από εποχικότητα, όπως π.χ. διευθυντές σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου επί θητεία, προσωπικό για τη στελέχωση ΚΑΠΗ, παιδικών σταθμών κ.λπ. Επομένως, όλες αυτές οι περιπτώσεις δεν θα συμπεριληφθούν στον ετήσιο προγραμματισμό του ν.4590/2019, όπως δεν θα συμπεριληφθούν και συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Τα αιτήματα αυτά θα υποβληθούν μέσω της διαδικασίας ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού.