Διαμεσολάβηση: Δείτε όλες τις αλλαγές που προβλέπει το Ν/Σ Τσιάρα

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Πνοή στο θεσμό της διαμεσολάβησης σε μια προσπάθεια να πει τέρμα στις κατάμεστες δικαστικές αίθουσες και να επιταχυνθεί η απόδοση δικαιοσύνης δίνει το νομοσχέδιο που κατέθεσε αργά το βράδυ της Δευτέρας ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας στην Βουλή.

Με το επίμαχο νομοσχέδιο για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις που στην ουσία εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία στις διατάξεις της οδηγίας 2008/52/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια οικονομική, εμπιστευτική και αμερόληπτη διαδικασία που διευκολύνει, τις οικογενειακές σχέσεις, τις εταιρικές και εμπορικές συναλλαγές και τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενου, ενώ ταυτόχρονα αφαιρεί έναν τεράστιο όγκο δικαστικής ύλης από τα χέρια της Δικαιοσύνης, έτσι ώστε να αδειάσουν επιτέλους οι κατάμεστες αίθουσες των δικαστηρίων από το συνωστισμό των διαδίκων, δικηγόρων και μαρτύρων.

Ποιες υποθέσεις αφορά

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης υπάγονται οι παρακάτω ιδιωτικές διαφορές:

– Οι οικογενειακές διαφορές πλην των γαμικών διαφορών που αφορούν το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου, την αναγνώριση της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας γάμου και των διαφορών από τις σχέσεις γονέων και τέκνων (προσβολή πατρότητας, μητρότητας κ.λπ.),

– Οι διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ΄ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου, ενώ εξαιρούνται ρητά οι περιπτώσεις:

* της κύριας παρέμβαση που ασκείται σε συνάφεια με το αντικείμενο των διαφορών αυτών.

* οι διαφορές στις οποίες διάδικο μέρος είναι το Δημόσιο ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. και

* οι διαφορές, στις οποίες οι διάδικοι δικαιούνται νομικής βοήθειας. Ειδικότερα, πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος οφείλει να ενημερώσει τον εντολέα του εγγράφως, για τη δυνατότητα απόπειρας διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς, καθώς και για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης.

Το ενημερωτικό αυτό έγγραφο, το οποίο συντάσσεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης (ΚΕΔ), συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο και κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής.

Στην συνέχεια, σε περίπτωση που τα διάδικα μέρη δεν συμφωνήσουν για το πρόσωπο του διαμεσολαβητή, αυτός ορίζεται από την ΚΕΔ, κατά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό μητρώου από το Ειδικό Μητρώο Διαμεσολαβητών, που τηρείται στο οικείο Πρωτοδικείο της περιφέρειας του προσφεύγοντα στην Δικαιοσύνη.

Ως προς την υποχρεωτική αρχική συνεδρία της διαμεσολάβησης η παράσταση του δικηγόρου των διαδίκων είναι υποχρεωτική, με μειωμένο παράβολο του κατά τόπου Δικηγορικού Συλλόγου.

Πάντως, πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι στην διαδικασία της διαμεσολάβησης η παράσταση δικηγόρου είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση που τα διάδικα μέρη έρθουν σε συμφωνία, το σχετικό συμφωνητικό, συνιστά πλέον εκτελεστό τίτλο.

Τέλος, προβλέπεται η σταδιακή εφαρμογή της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας ως εξής:

– από την 15η Ιανουαρίου 2020 οι οικογενειακές διαφορές,

– από την 15η Μαρτίου 2020 οι διαφορές που θα υπάγονταν στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και

– από την 15ηΜαΐουοι διαφορές που θα υπάγονταν στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου