Γυρίζει σελίδα η Alpha Bank -Ανακοίνωσε mega τιτλοποίηση

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

To νέο στρατηγικό της σχέδιο για την επιστροφή στη κερδοφορία και την στήριξη της ανάπτυξης  παρουσίασε η Alpha Bank, η οποία  επιταχύνει την εξυγίανσή της  μέσω  μιας εκ των μεγαλύτερων τιτλοποιήσεων κόκκινων δανείων στην Ευρώπη ύψους 12 δισ. ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, τόνισε ότι αυτό το σχέδιο της μεγάλης τιτλοποίησης διευκολύνεται πλέον από τις οικονομικές συνθήκες, καθώς η οικονομία έχει εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης και οι κυβερνητικές προτεραιότητες έχουν άμεσο θετικό αντίκτυπο στην αγορά.

“Το ό,τι η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει πολύ γρήγορα μια σειρά μεταρρυθμίσεων, έχει περάσει επενδυτικά και φορολογικά κίνητρα που θα έχουν μόνιμη επίπτωση στην ανάπτυξη, παράλληλα με ένα ισχυρό δίχτυ ασφαλείας σε πλατιά κοινωνικά στρώματα, έχει δημιουργήσει πρωτοφανείς θετικές προσδοκίες στους επενδυτές και αυτές συσχετίζονται με τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων”, είπε.

Τα 12 δισ. ευρώ των μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα τιτλοποιήσει η τράπεζα είναι σε ποσοστό πάνω από 75% δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Το 64% των δανείων λιανικής και το 46% των επιχειρηματικών δανείων είναι καταγγελμένα.

“Η Alpha Bank γυρίζει σελίδα”, ανέφερε ο κ.Ψάλτης και συνέχισε ότι: Το όραμά μας για το 2022 είναι να είμαστε η τράπεζα επιλογής για τα τμήματα πελατείας στα οποία εστιάζουμε προσφέροντας υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση, να επιτύχουμε την κορυφαία επίδοση σε αποδοτικότητα και κερδοφορία στην αγορά και να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα του Οργανισμού προάγοντας την αξιοκρατία με βάση την απόδοση και αναπτύσσοντας τις κατάλληλες δομές εταιρικής διακυβέρνησης”.

Ο κ. Ψάλτης είπε ότι η τράπεζα θα δημιουργήσει SPVs και θα εκδώσει τίτλους senior, mezzanine και equity. Η τράπεζα θα διακρατήσει τους senior τίτλους, οι οποίοι θα έχουν και τη μηδενική στάθμιση κινδύνου στο ενεργητικό της και θα πωλήσει σε επενδυτές το 95% των δύο άλλων τίτλων.

Προκειμένου να γίνει η διαχείριση της τιτλοποίησης η τράπεζα προχώρησε στην εξαγορά του ποσοστού της Centerbridge στη Cepal και πλέον ολόκληρη η Cepal ανήκει στην Alpha Bank.

Το σχέδιο προβλέπει πώληση της εταιρείας σε επενδυτή. Σημειώνεται ότι η Cepal θα διαχειρίζεται και τα περίπου 7-8 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων που απομένουν στον ισολογισμό της Alpha Bank μετά την τιτλοποίηση, καθώς και τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα που θα δημιουργούνται.

Οι τέσσερις πυλώνες ανάπτυξης

Οι τέσσερις πυλώνες ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας για τους μετόχους της τράπεζας, όπως είπε ο κ. Ψάλτης, αφορούν:

– Το project Galaxy για την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έως 12 δισ. ευρώ, με το οποίο ο δείκτης NPE θα βρεθεί κάτω του 10% το 2022 από περίπου 44% τον Σεπτέμβριο του 2019.

– Το λειτουργικό μοντέλο, το οποίο προβλέπει μείωση των συνολικών εξόδων του ομίλου από το 2019 έως το 2022 κατά περίπου 120 εκατ. ευρώ και μείωση δικτύου καταστημάτων κατά περίπου 18%. Στόχος είναι ο δείκτης Εξόδων προς Έσοδα να υποχώρησε από το 55% τον Σεπτέμβριο του 2019 σε κάτω του 48% το 2022. Όπως αναφέρθηκε, το 30% του στόχου μείωσης των εξόδων κατά 120 εκατ. ευρώ έχει ήδη επιτευχθεί από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που ολοκληρώνεται στο τέλος του 2019 και που μειώνει το κόστος κατά 35 εκατ. ευρώ. Άλλα 35 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα εξοικονομηθούν από τη μείωση του κόστους διαχείρισης των κόκκινων δανείων και 50 εκατ. ευρώ από λοιπές παρεμβάσεις στην Ελλάδα (μείωση καταστημάτων στα 350, εξορθολογισμός διαδικασιών στα καταστήματα και τις κεντρικές υπηρεσίες και μείωση γενικών εξόδων διοίκησης).

– Την πελατοκεντρική ανάπτυξη, με 14 δισ. ευρώ νέες εκταμιεύσεις (τα 12 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις και τα 2 δισ. σε ιδιώτες. Σημειώνεται ότι το 2019 οι νέες εκταμιεύσεις θα ανέλθουν σε 3,3 δισ. ευρώ) και αύξηση προϊόντων ανά πελάτη από 1,3 σε περίπου 2,5.

– Την οργανωτική αποτελεσματικότητα, με ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και της κουλτούρας απόδοσης.

Σημειώνεται ότι εντός του 2020, μάλιστα, η τράπεζα θα προχωρήσει και σε ομολογιακή έκδοση ύψους έως 800 εκατ. ευρώ.