“Τονωτική ένεση” στις εισπράξεις από ναυτιλία και τουρισμό-Τι δείχνουν τα στοιχεία

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

“Τονωτική ένεση” στην ελληνική οικονομία έδωσε ο  τουρισμός και η ναυτιλία, καθώς οι αυξήσεις στις εισπράξεις από τους δύο αυτούς “πυλώνες” έδωσαν ώθηση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019.

Ειδικότερα, οι  εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες ανήλθαν στα 16 δισ. ευρώ από 14,1 δισ. ευρώ στο 9μηνο του 2018 και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 14% και 3,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Επίσης, οι εισπράξεις από τις θαλάσσιες κυρίως μεταφορές, αυξήθηκαν κατά 5,5% στα 12,8 δισ. ευρώ από 12,1 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στο 9μηνο ήταν σχεδόν ισοσκελισμένο, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018 είχε καταγραφεί έλλειμμα 1,4 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών και δευτερευόντως στη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, που υπεραντιστάθμισαν την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.

Η άνοδος του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών σε απόλυτες τιμές.

Σημειώνεται ότι τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές αγαθών έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018 κυρίως λόγω της μείωσης των εξαγωγών και των εισαγωγών καυσίμων. Ωστόσο, οι εξαγωγές εκτός καυσίμων κατέγραψαν άνοδο κατά 4,6% σε τρέχουσες τιμές (5,0% σε σταθερές τιμές) και οι αντίστοιχες εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,3% σε τρέχουσες τιμές (5,2% σε σταθερές τιμές).

Στο 9μηνο 2019 το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων παρουσίασε αύξηση (κατά 48 εκατ. ευρώ) σε σχέση με το ίδιο χρονικό διάστημα του 2018. Την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων παρουσίασε πλεόνασμα 190 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1,2 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 273 εκατ. ευρώ και οι καθαρές υποχρεώσεις τους έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν αύξηση κατά 2,6 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξηση (κατά 24,5 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση (κατά 4 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.