Επαναλειτουργία για την Εθνική Επιτροπή Κρουαζιέρας

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Επαναλειτούργησε η Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Κρουαζιέρας καθώς πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο ΥΝΝΠ υπό τον υπουργό κ. Ι. Πλακιωτάκη. Στόχος παραμένει η ενίσχυση του κλάδου της κρουαζιέρας και η μεγιστοποίηση των ωφελειών στην οικονομία της χώρας, αλλά και των τοπικών κοινωνιών.

Όπως ανακοινώθηκε μεταξύ των στόχων είναι η αύξηση των οικονομικών μεγεθών αλλά και να καταστεί η Ελλάδα διεθνής προορισμός για το θαλάσσιο τουρισμό> στη σύσκεψη έγινε ανασκόπηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κρουαζιέρα ενώ προσδιορίστηκε και το πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής.