Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να βγουν νωρίτερα σε σύνταξη

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Τελευταία ευκαιρία για φτηνά πλασματικά έτη έχουν τώρα 50.000 δημόσιοι υπάλληλοι, που μπορούν να εξαγοράσουν μέχρι και 12 χρόνια, ώστε να βγουν στη σύνταξη πριν από τα 67 έτη την επόμενη 5ετία.

Όπως δημοσιεύει η εφημερίδα «Έθνος», η έκπτωση στο κόστος εξαγοράς, ισχύει μέχρι 31/12/2019, καθώς από την 1η Ιανουαρίου του 2020 τα πλασματικά ακριβαίνουν κατά 20% στο πλαίσιο της μεταβατικής περιόδου του νόμου Κατρούγκαλου. Όσοι καταθέσουν αίτηση φέτος μπορούν να κερδίσουν από 400 έως 1.200 ευρώ για κάθε πλήρες πλασματικό έτος (12 μήνες) που αναγνωρίζουν.

Για τις αιτήσεις εξαγοράς πλασματικών ετών που θα υποβληθούν μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου το κόστος εξαγοράς υπολογίζεται στο 16,67% επί των συντάξιμων αποδοχών του υπαλλήλου τον μήνα υποβολής της εξαγοράς.

Από 1/1/2020 το κόστος επιβαρύνεται με επιπλέον 3,34 ποσοστιαίες μονάδες (δηλαδή κατά 20%), με συνέπεια να απαιτείται η καταβολή του 20% των συντάξιμων αποδοχών του υπαλλήλου ανά μήνα εξαγοράς.

Προσοχή, η εν λόγω αλλαγή στο κόστος δεν αφορά υπαλλήλους που ήδη έχουν υποβάλει σχετική αίτηση τα προηγούμενα έτη, καθώς αυτοί έχουν κατοχυρώσει την εξαγορά με κόστος που ίσχυε τη χρονιά υποβολής της αίτησης.

Οι επικείμενες αλλαγές στα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους συνταξιοδοτούνται με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης καθιστούν την εξαγορά πλασματικών ετών ακόμη πιο συμφέρουσα επιλογή, καθώς όσο μεγαλύτερο ασφαλιστικό βίο έχει ο υπάλληλος τόσο μεγαλύτερη αύξηση θα λάβει στην προσδοκώμενη σύνταξή του.

Νωρίτερα στη σύνταξη

Η αύξηση του κόστους των πλασματικών ετών οφείλεται στη μεταβατική περίοδο αύξησης των ασφαλίστρων που πληρώνει το Δημόσιο ως εργοδότης στον ΕΦΚΑ για τους υπαλλήλους του. Πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου το Δημόσιο δεν κατέβαλλε «εργοδοτικές» εισφορές. Μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ θεσπίστηκε ασφάλιστρο του Δημοσίου, το οποίο αυξάνεται κλιμακωτά από το 2017 μέχρι και το 2020 ώστε να οριστικοποιηθεί στο 13,33%. Η εν λόγω εισφορά συμπαρασύρει και το κόστος των πλασματικών, καθώς η εξαγορά υπολογίζεται με βάση το συνολικό ασφάλιστρο επί των συντάξιμων αποδοχών του υπαλλήλου ανά μήνα εξαγοράς. Το 2019 η εργοδοτική εισφορά του Δημοσίου είναι στο 10% και από 1/1/2020 θα αυξηθεί και θα σταθεροποιηθεί πλέον μόνιμα στο 13,33% (η εργατική είναι παγίως στο 6,67%).

Το συνολικό ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις όσοι είναι και οι μήνες που αναγνωρίζονται. Εναλλακτικά καταβάλλεται εφάπαξ μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς (δηλαδή 4% για 2 έτη, 6% για 3 έτη κ.ο.κ.).

Τα πλασματικά έτη είναι ιδιαίτερα χρήσιμα έως απαραίτητα για αυτούς οι οποίοι επιθυμούν να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης σε ηλικίες από 55 μέχρι και 62 έτη, με τις διάφορες διατάξεις περί 35ετίας, 25ετίας και 37ετίας στο Δημόσιο. Ακόμη και μετά το 2022, οπότε και ομογενοποιούνται όλα τα όρια στα 62 και τα 67, οι θεμελιωμένοι εντός της μεταβατικής περιόδου θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα με βάση το όριο που θεμελίωσαν. Σε αυτό το πλαίσιο, το «κυνήγι» τής όσο πιο σύντομης συμπλήρωσης 35ετίας ή 37ετίας καθίσταται με την εξαγορά πλασματικών ευκολότερο, ώστε να μην εγκλωβιστεί ο υπάλληλος σε μεγάλες ηλικίες συνταξιοδότησης. Το ίδιο ισχύει και για την ειδική περίπτωση συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι μπορούν να επιλέξουν να βγουν στη σύνταξη με βάση το πότε συμπληρώνουν 30 χρόνια ασφάλισης.

Η αναγνώριση για τη σύνταξη

Οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να αναγνωρίσουν μέχρι 5 έτη από τα παιδιά και έως 7 έτη από τις υπόλοιπες κατηγορίες:

 1. Χρόνο στρατιωτικής θητείας.
 2. Πλασματικό χρόνο τέκνων μέχρι 5 έτη
  Για τα παιδιά μπορεί κατά περίπτωση να αναγνωρισθεί:
  για ένα τέκνο, πλασματικός χρόνος ασφάλισης 300 ημερών ή 1 έτους,
  για δύο τέκνα, πλασματικός χρόνος ασφάλισης 900 ημερών ή 3 ετών,
  από τρία τέκνα και άνω, πλασματικός χρόνος ασφάλισης 1.500 ημερών ή 5 ετών.
 3. Χρόνο σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 4. Χρόνο γονικής άδειας ανατροφής. Με τον νόμο 4488/2017 προστέθηκε ως νέος πλασματικός χρόνος ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών που έχει λάβει υπάλληλος για την ανατροφή των τέκνων του. Ο μέγιστος αναγνωριζόμενος χρόνος άδειας ανατροφής είναι 6 χρόνια και για να αναγνωριστεί και να υπολογιστεί ως συντάξιμος θα πρέπει να καταβληθεί από τον υπάλληλο η εισφορά εξαγοράς.

Όπως εξηγούν οι ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση, η χρήση των πλασματικών ετών συμφέρει τους υπαλλήλους που χρειάζονται τα πρόσθετα έτη για να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Την εν λόγω επιλογή μπορούν να κάνουν ασφαλισμένοι είτε για να θεμελιώσουν αναδρομικά με διατάξεις του 2011 και του 2012 ώστε να αποχωρήσουν συμπληρώνοντας και τα αντίστοιχα όρια ηλικίας του ν. 4336/2015, ή για να συμπληρώσουν την πλήρη 40ετία και να αποχωρήσουν στα 62.