Τελευταία ευκαιρία η 4μηνη παράταση για την προστασία της α΄ κατοικίας

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Μια τελευταία ευκαιρία δίνει σε δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια η χορήγηση παράτασης τεσσάρων μηνών στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου 4605/2019 για την πρώτη κατοικία που εγκρίθηκε από τους Θεσμούς.

Η παράταση δόθηκε μετά τις συντονισμένες ενέργειες της κυβέρνησης για να απλοποιήσει τις διαδικασίες για την προστασία της πρώτης κατοικίας και περισσότεροι ιδιοκτήτες να ενταχθούν στη σχετική ρύθμιση. Σημειώνεται ότι με τις τροποποιήσεις που υιοθέτησε η κυβέρνηση στις 14 Νοεμβρίου για την απλοποίηση των διαδικασιών του ν. 4605/2019, οι δανειολήπτες μπορούν με το πάτημα ενός κουμπιού, να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ και να λάβουν, εφόσον είναι επιλέξιμοι ευνοϊκή ρύθμιση του δανείου τους και κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην ετήσια έκθεσή του για την Ελλάδα που δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ανέφερε ότι ο νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας πρέπει να λήξει στο τέλος Δεκεμβρίου 2019. “Η Ελλάδα θα πρέπει να υιοθετήσει ένα νόμο αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων που θα δίνει τη δυνατότητα μιας καινούργιας αρχής στους ιδιώτες με χρέος χωρίς εξασφαλίσεις, αλλά δεν θα στοχεύει στο να κρατήσει τους ιδιώτες σε σπίτια τα οποία δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά”, έλεγε χαρακτηριστικά το ΔΝΤ.

Το νέο πλαίσιο αφερεγγυότητας που θα ρυθμίσει το ιδιωτικό χρέος αποτελεί υποχρέωση της Ελλάδας, στο πλαίσιο της εφαρμογής της κοινοτικής Οδηγίας 2019/1023 περί προληπτικής αναδιάρθρωσης, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 26 Ιουνίου 2019. Στόχος της εν λόγω Οδηγίας είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του εθνικού πλαισίου των κρατών μελών της Ε.Ε. αναφορικά με τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής από το χρέος των υπερχρεωμένων οφειλετών περιορίζοντας τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών.