Πειραιώς: Στα €146 εκατ. τα κέρδη προ φόρων το 9μηνο 2019

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Συνεχή βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων και ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης καταγράφει η Τράπεζα Πειραιώς στα αποτελέσματα 9μήνου που ανακοίνωσε. Σύμφωνα με αυτά η τράπεζα παρουσιάζει ενίσχυση κερδοφορίας με αυξανόμενα καθαρά έσοδα τόκων & προμηθειών και μειούμενα λειτουργικά έξοδα.

Τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων έχουν ως εξής:

– Αύξηση καθαρών εσόδων τόκων στα €1.072 εκατ., +2% σε ετήσια βάση

– Αύξηση επαναλαμβανόμενων καθαρών εσόδων προμηθειών στα €227 εκατ., +6% σε ετήσια βάση

– Μείωση επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων στα €713 εκατ., -6% ετησίως

– Ενίσχυση επαναλαμβανόμενων κερδών προ φόρων και προβλέψεων στα €648 εκατ., +8% ετησίως

– Έξοδο προβλέψεων στα €489 εκατ., 172μβ επί των δανείων μετά από προβλέψεις

– Ενίσχυση επαναλαμβανόμενων κερδών προ φόρων στα €146 εκατ. από €98 εκατ. το 9μηνο 2018

– Καθαρά κέρδη στα €87 εκατ. έναντι ζημίας €304 εκατ. την ίδια περίοδο πέρυσι

– Εκταμιεύσεις δανείων €2,9 δισ. το 9μηνο 2019

– €1,8 δισ. νέες χορηγήσεις προς μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, €650 εκατ. προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, €450 εκατ. προς νοικοκυριά

– Αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα κατά €0,4 δισ. από την αρχή του έτους σε συγκρίσιμη βάση

– Αύξηση καταθέσεων στα €45,2 δισ., με εισροές €1,4 δισ. από τον ιδιωτικό τομέα από την αρχή του έτους

– Δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο 107% από 28% πριν από ένα έτος

– Δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο 84% από 91% πριν από ένα έτος

– 16ο συνεχόμενο τρίμηνο μείωσης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ)

– Μειούμενη τάση στις αθετήσεις και επανααθετήσεις υποχρεώσεων

– Ικανοποιητική τάση στις εξυγιάνσεις, αναδιαρθώσεις και εισπράξεις

– Μείωση ΜΕΑ ύψους €2,3 δισ. από την αρχή τους έτους σε συγκρίσιμη βάση

– Μείωση ΜΕΑ κατά €12 δισ. από το ιστορικό υψηλό του Σεπτεμβρίου 2015

– Πωλήσεις χαρτοφυλακίων ΜΕΑ ύψους €3,5 δισ. σε εξέλιξη

Ενισχύει την κεφαλαιακή της θέση

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ανέφερε ότι “Για ακόμα ένα τρίμηνο, σημειώσαμε σημαντική βελτίωση σε όλες μας τις προτεραιότητες. Χάρη στις αποφασιστικές μας ενέργειες, πετύχαμε κέρδη κατά τα τελευταία πέντε συνεχόμενα τρίμηνα. Το αποτέλεσμα αυτό αποδίδεται στην ικανοποιητική παραγωγή επαναλαμβανόμενων βασικών εσόδων, ενώ η έμφαση στη λειτουργική αποτελεσματικότητα συνεχίζει να αποδίδει καρπούς.

Τόσο τα καθαρά έσοδα από τόκους όσο και τα επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα από προμήθειες ήταν αυξημένα κατά 2% και 6% αντίστοιχα έναντι της ίδιας περιόδου πέρυσι. Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 6% σε επαναλαμβανόμενη βάση. Καθώς το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε βελτιώνεται, έχουμε ισχυρή την πεποίθηση ότι οι οικονομικές μας επιδόσεις θα ενισχύονται περαιτέρω.

Η εξέλιξη του ισολογισμού μας αποτελεί απόδειξη της επαναφοράς των δραστηριοτήτων μας στην κανονικότητα. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας αυξήθηκε κατά €0,4 δισ. τον Σεπτέμβριο 2019 από την αρχή του έτους σε συγκρίσιμη βάση, με τα επιχειρηματικά δάνεια να οδηγούν την τάση. Οι εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν στα €3 δισ. στο 9μηνο του 2019. Ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις του Ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω στο 84% έναντι 91% πριν ένα έτος, υποδηλώνοντας ότι η Τράπεζα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη ζήτηση για δάνεια, η οποία αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, διασφαλίζοντας έτσι το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο της Τράπεζας.

Όσον αφορά στην ποιότητα ενεργητικού, συνεχίζεται η τάση βελτίωσης στις αθετήσεις και επανααθετήσεις υποχρεώσεων, ενώ η εξυγίανση δανείων, οι αναδιαρθρώσεις και οι εισπράξεις παραμένουν ικανοποιητικές. Από το ιστορικό υψηλό του Σεπτεμβρίου 2015, η Τράπεζα Πειραιώς έχει μειώσει τα υπόλοιπα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της κατά €12 δισ. Στηριζόμενοι στις θετικές επιδόσεις που έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα, εστιάζουμε στην εκτέλεση του σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, το οποίο διευκολύνεται από την πρόσφατη στρατηγική συνεργασία με την Intrum, η οποία θα αναβαθμίσει την όλη προσπάθεια. Είμαστε σε προπαρασκευαστική φάση τιτλοποιήσεων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους €3 δισ., εν αναμονή και της έναρξης λειτουργίας του σχεδίου προστασίας ενεργητικού που αποσκοπεί στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (σχέδιο «Ηρακλής»). Θεωρούμε ότι η επιτυχής υλοποίηση του σχεδίου «Ηρακλής», παράλληλα με τις ευνοϊκές συνθήκες στις αγορές κεφαλαίων για έκδοση πιστωτικών τίτλων, θα επιτρέψει την επιτάχυνση του υφιστάμενου σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στο πλαίσιο αυτό θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε περισσότερες λεπτομέρειες στις αρχές του 2020.

Ενισχύουμε τις προσπάθειές μας και εργαζόμαστε σκληρά για να κάνουμε την Τράπεζά μας καλύτερη και ισχυρότερη. Στο 9μηνο του 2019, η Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε απόδοση 2,0% επί των ενσώματων κεφαλαίων της, με ευνοϊκές προοπτικές καθώς συνεχίζουμε την υλοποίηση του οδικού χάρτη «Ατζέντα 2023». ”