Υπερδιπλασιασμός του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για τον τουρισμό

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Αυξημένο θα είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για το 2020 στο υπουργείο Τουρισμού όπως δείχνουν τα στοιχεία του Προϋπολογισμού.

Συνολικά ο Προϋπολογισμός του υπουργείου θα ανέλθει σε 70 εκατ. ευρώ έναντι 51 εκατ. ευρώ που ήταν για το 2019. Ο τακτικός Προϋπολογισμός θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα των 37 εκατ. Όμως το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα φθάσει σε 33 εκατ. έναντι εκτίμησης 14 εκατ. το 2019.

Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού θα καλύψουν κυρίως δαπάνες για:

  • την προβολή της χώρας στο εξωτερικό ως σημαντικού και ελκυστικού τουριστικού προορισμού,
  • την τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση,
  • την λειτουργία των Σχολών Ξεναγών,
  • την χορήγηση στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους,
  • την αδειοδότηση και έλεγχο των τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και τη διασφάλιση ποιότητας του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος,
  •  την προώθηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στον τομέα του τουρισμού, και
  • την επιχορήγηση και απόδοση εσόδων στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

Σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης της δράσης του Υπουργείου θα προέρχεται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Σημειώνεται ότι τα έσοδα του ΕΟΤ προέρχονται κυρίως από την απόδοση ποσοστού επί των μικτών κερδών του Δημοσίου, των Καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας, καθώς και από την ενίσχυσή του από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη τόσο των λειτουργικών όσο και των επενδυτικών δαπανών για προβολή. Η οικονομική επίδοση του οργανισμού για το έτος 2019 εκτιμάται να διαμορφωθεί στο ποσό των 6 εκατ. ευρώ περίπου και για το έτος 2020 προβλέπεται να διαμορφωθεί στο ποσό των 5 εκατ. ευρώ.