Κυβέρνηση: Άμεσες μεταρρυθμίσεις στην Κεφαλαιαγορά

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Στη μεταρρύθμιση της κεφαλαιαγοράς, την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και τη θωράκισή του χρηματοπιστωτικού συστήματος από φαινόμενα ξεπλύματος “μαύρου” χρήματος προχωρά άμεσα η κυβέρνηση.

Τις σχετικές δηλώσεις έκανε μιλώντας στο συνέδριο που διοργάνωσε το Ινστιτούτο κατά της Απάτης (ACFE) με θέμα “Integrity: The Ultimate Brand”, ο Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Γιώργος Ζαββός.

Σε ότι αφορά τον τραπεζικό τομέα ο κ. Ζαββός υπογράμμισε πως το σχέδιο Ηρακλής, το οποίο αποτελεί μία συστημική λύση εμβέλειας που θα απαλλάξει τις τράπεζες από το 40% του όγκου των κόκκινων δανείων, θα ενισχύσει τη διαφάνεια του τραπεζικού τομέα.

Στον τομέα της Κεφαλαιαγοράς, ο κ. Ζαββός υπογράμμισε πως μετά τα πρόσφατα νοσηρά φαινόμενα που  έκαναν σκόνη την αξιοπιστία της ελληνικής αγοράς, η ελληνική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει άμεσα σε ριζική μεταρρύθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης και την ενίσχυση της διαφάνειας στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Ειδικότερα όπως ανέφερε ο κ. Ζαβός η κυβερνητική πολιτική προβλέπει:

– Θεσμική θωράκιση της Επιτροπής Kεφαλαιαγοράς, μέσω ενός σύγχρονου εσωτερικού κανονισμού με σημαντικές εξουσίες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν μέχρι και την δυνατότητα αντικατάστασης των μελών του ίδιου του διοικητικού συμβουλίου των εισηγμένων επιχειρήσεων αν κριθεί αναγκαίο.
– Εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο προβλέπει την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου στις εισηγμένες εταιρείες και την εξασφάλιση επαρκούς ανεξαρτησίας του στη λήψη αποφάσεων.
– Συστηματικότερη παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων και καταστάσεων των επιχειρήσεων από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

Πέραν των πρωτοβουλιών που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, ο κ. Ζαββός δήλωσε πως το Υπουργείο Οικονομικών είναι αποφασισμένο να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις συζητήσεις που γίνονται στην Ευρώπη για τη δημιουργία μίας κοινής ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς.

Επίσης ο κ. Ζαβός προανήγγειλε σειρά δράσεων από το Υπουργείο Οικονομικών που στοχεύουν στη θωράκιση του χρηματοπιστωτικού και του μη χρηματοπιστωτικού τομέα απέναντι σε εγκληματικές δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Τέτοιες δράσεις αφορούν:

– Στην υλοποίηση του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων.
– Στην επικείμενη ενσωμάτωση της 5ης Οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος με την οποία διασφαλίζεται ο έλεγχος των πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων.

Ο κ. Ζαββός δήλωσε πως η κυβέρνηση πιστεύει ότι η εμπέδωση των μηχανισμών που αφορούν τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των εταιρειών θα συμβάλουν όχι μόνο στην εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη του Έλληνα φορολογουμένου, καταθέτη και μετόχου.