Προϋπολογισμός: Ο Σεπτέμβριος του 2020 ο πιο βαρύς μήνας για τους φορολογούμενους

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

«Πρωταθλητής» φόρων και για το 2020 αναδεικνύεται ο Σεπτέμβριος, οπότε και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ευελπιστεί ότι θα εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία έσοδα ύψους 5,845 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρει η «Ναυτεμπρική», ο εν λόγω μήνας «παραδοσιακά» φέρνει και τον πιο φουσκωμένο λογαριασμό για τους φορολογούμενους, αφού πάντα Σεπτέμβριο καλούνται να πληρώσουν φόρο εισοδήματος, αλλά και την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ, σε συνδυασμό φυσικά με όλο το «πακέτο» των μηνιαίων υποχρεώσεων, που μπορεί να περιλαμβάνει και τυχόν δόσεις ρυθμίσεων στις οποίες έχουν ενταχθεί εκατοντάδες χιλιάδες υπόχρεοι.

Στον αντίποδα, ο πιο «χαλαρός» για τους φορολογούμενους μήνας του επόμενου έτους θα είναι ο Μάρτιος, οπότε και θα πρέπει να εισπραχθούν μόνο 2,862 δισ. ευρώ, προκειμένου στο τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου να επιτευχθεί ο στόχος των εσόδων και να έχουν μπει στα δημόσια ταμεία 10,428 δισ. ευρώ.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε όλη τη διάρκεια του 2020 οι εισπράξεις του Δημοσίου θα πρέπει να ανέλθουν στα 51,997 δισ. ευρώ, με αφετηρία τα 4,048 δισ. ευρώ που πρέπει να εισπραχθούν κατά τον πρώτο μήνα του έτους.

Επισημαίνεται ότι από τον φόρο εισοδήματος, με βάση τα στοιχεία του νέου κρατικού προϋπολογισμού, αναμένεται να εισπραχθούν έσοδα ύψους 16.663 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 97 εκατ. ευρώ ή 0,6% έναντι των εκτιμήσεων του 2019. Ειδικότερα:

  • Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 11.415 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 323 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2019, παρά τη μείωση του εισαγωγικού συντελεστή φόρου, ως αποτέλεσμα της μακροοικονομικής επίδρασης (αύξηση στις αμοιβές εξαρτημένης εργασίας, καθώς και αύξηση της απασχόλησης) λόγω της μεγέθυνσης της οικονομίας.
  • Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να παρουσιάσει μείωση κατά 446 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2019 και να διαμορφωθεί στα 4.017 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης του συντελεστή φόρου στο 24%, καθώς και του φόρου στα μερίσματα στο 5%.

Ταυτόχρονα από τους φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται ότι θα εισπραχθούν έσοδα ύψους 28.557 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 637 εκατ. ευρώ ή 2,3% έναντι των εκτιμήσεων του 2019. Ειδικότερα:

  • Τα έσοδα από ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στα 18.276 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 475 εκατ. ευρώ, έναντι των εκτιμήσεων του 2019.
  • Οι φόροι κατανάλωσης προβλέπονται στα 7.214 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένοι κατά 89 εκατ. ευρώ, έναντι των εκτιμήσεων του 2019.

Όσον αφορά τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας, το Δημόσιο αναμένει να εισπραχθούν έσοδα ύψους 2.829 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 84 εκατ. ευρώ, έναντι των εκτιμήσεων του 2019.

Είναι αξιοσημείωτο ότι και η αξιοποίηση της έκτασης του πρώην Διεθνούς Αεροδρομίου του Ελληνικού υπολογίζεται ότι θα αποφέρει στο Δημόσιο έσοδα ύψους 332 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 306 εκατ. ευρώ, έναντι των εκτιμήσεων του 2019.