«Μοχλός» ο αγροδιατροφικός κλάδος για τη σύνδεση τουρισμού και εμπορίου

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Η σύνδεση του τουρισμού, ενός πολύ δυναμικού κλάδου για την Ελληνική οικονομία με τον εμπόριο αποτελεί ζητούμενο και για την Κρήτη που μπορεί μέσα από την ανάδειξη και περαιτέρω αξιοποίηση του αγροδιατροφικού κλάδου, να έχει σημαντικό αντίκρισμα από την τουριστική κίνηση και στο λιανικό εμπόριο.

Σήμερα, ο τουρισμός εμφανίζει μια σταθερή πορεία , κάτι ωστόσο που δεν αποτυπώνεται στο λιανικό εμπόριο, αφού οι αυξημένοι επισκέπτες δεν έχουν το ανάλογο αντίκρισμα στην αγορά. Αυτό είναι εμφανές, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και από το «χάσμα» μεταξύ του κύκλου εργασιών του τουρισμού και του εμπορίου, από το 2010 και διευρύνεται σημαντικά από το 2015 έως και σήμερα.

Αναλυτικά, όπως επισημαίνει ο Αντιπρόεδρος της ΕΣΕΕ και του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης Μανώλης Ψαρουδάκης: «Η σημασία του τουρισμού για την ελληνική οικονομία είναι αναμφίβολη: ο τουρισμός συμβάλλει σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας -γύρω στο 20%-, απορροφά επενδύσεις -3 δις για το 2017-και δημιουργεί θέσεις εργασίας.

Τα παραπάνω είναι κάτι περισσότερο από προφανή σε όσους δραστηριοποιούνται σε μια κατ’ εξοχήν βασισμένη στον τουρισμό αγορά, όπως αυτή του Ρεθύμνου. Πέρα όμως από αυτό ο τουρισμός, ως η οικονομία της τελικής ζήτησης, δημιουργεί πληθώρα διακλαδικών συνδέσεων με άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Για παράδειγμα οι εισροές που αξιοποιούνται για την παραγωγή και την προσφορά του τουριστικού προϊόντος δημιουργούν αλληλεπιδράσεις τόσο με τον αγροδιατροφικό τομέα όσο και με την μεταποίηση. Παράλληλα ο τουρισμός συνδέεται με σημαντικούς κλάδους του τριτογενούς τομέα παραγωγής (μεταφορές, εμπόριο κ.λπ.).

Ειδικότερα, σε σχέση με το εμπόριο, οι αλληλεπιδράσεις είναι ιστορικά έντονες και πολυδιάστατες. Η εισερχόμενη τουριστική κίνηση αποτελεί μια εν δυνάμει ενεργό ζήτηση η οποία μπορεί να μεταφραστεί σε μια ενίσχυση του κύκλου εργασιών των εμπορικών επιχειρήσεων. Όμως, από το 2015 και μετά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι πορείες του κύκλου εργασιών στον τουρισμό και στο λιανικό εμπόριο παρουσιάζουν σημαντική διάσταση η δυναμική της οποίας μοιάζει να οξύνεται».