Στάσιμη η Αγορά των HANDIES

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.
Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

Η αγορά των Handies, την προηγούμενη εβδομάδα, στην Ευρώπη ήταν πιο δραστήρια, με περισσότερα φορτία λιπασμάτων προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά και SCRAP προς τη Μεσόγειο. Τα μεγαλύτερα πλοία της κατηγορίας έκλειναν στα $ 11-11,5Κ /ημέρα για ταξίδια προς τη Μεσόγειο, και με $ 8,5-9Κ /ημέρα για Υπερατλαντικά ταξίδια.

Η Μεσόγειος παρουσίασε σταθερότητα, καθώς υπήρξαν πολλά φορτία από τη Μαύρη Θάλασσα αλλά και μεγάλος αριθμός «ανοιχτών» πλοίων. Φαίνεται πως το κλίμα άλλαξε και υπάρχει αισιοδοξία για το επόμενο διάστημα. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων (άνω των 36Κ τόνων DWT) για ταξίδια προς την Ευρώπη έμειναν στα $ 8-9Κ /ημέρα (bss Canakkale), προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στα $ 7-8Κ /ημέρα και μέσα στη Μεσόγειο στα $ 8,5-9,5Κ /ημέρα.

Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικάνικος κόλπος παρέμεινε σε πτώση, αν και περιορίστηκαν οι απώλειες. Τα μεγαλύτερα μεγέθη φάνηκε ότι προκάλεσαν ανταγωνισμό και πιέσεις. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων για ταξίδια προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού έμειναν στα $ 9-10Κ /ημέρα και στην Ασία στα $ 15-16Κ /ημέρα.

Τέλος, η αγορά της ECSA συνέχισε ήρεμα, καθώς η δραστηριότητα παρέμεινε μειωμένη. Η προσφορά, επίσης, συνέχισε να προκαλεί πίεση στην αγορά. Οι ναύλοι, των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας, από την περιοχή της ECSA για τα Υπερατλαντικά ταξίδια παρέμειναν στα $ 9,5-10 Κ/ημέρα (Ευρώπη –Μεσόγειο), προς τη Β. Ακτή της Λατ. Αμερικής (WCSA) στα $ 14-15Κ/ημέρα, και προς την Ασία στα $ 14,5-15,5Κ /ημέρα.