Κομισιόν: Τα 9 νέα προαπαιτούμενα του Δεκεμβρίου

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Η θετική έκθεση της Κομισιόν για την 4η αξιολόγηση που αποδίδει εύσημα στην κυβέρνηση για τις μεταρρυθμίσεις που πέτυχε, ξεκλειδώνει το επόμενο πακέτο των 767 εκατ. προς την Ελλάδα το οποίο αναμένεται να εγκριθεί κατά τη σύνοδο του Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου

Πάντως η Επιτροπή θέτει 9 προαπαιτούμενα που πρέπει να επιτευχθούν πολύ σύντομα και συγκεκριμένα έως το τέλος Δεκεμβρίου με βάση τη συμφωνία του 2018.

Αναφέρονται επίσης και τα σχέδια για το 2020 με τις προτεραιότητες που θέτει η ελληνική πλευρά. Μεταξύ αυτών αναφέρεται και η πρόθεση της κυβέρνησης για παράταση της προστασίας 1ης κατοικίας και για τον Απρίλιο του 2020.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο “η έκθεση αυτή θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για να αποφασίσει το Eurogroup την αποδέσμευση του δεύτερου πακέτου των παρεμβάσεων επί του χρέους ύψους 767 εκατ. Ευρώ”.

Ποια είναι τα προαπαιτούμενα

Αναλυτικά, έως το τέλος του έτους η κυβέρνηση θα πρέπει να ολοκληρώσει:

1. Δημόσια οικονομική διαχείριση: Ολοκλήρωση του νέου τρόπου παρακολούθησης των δαπανών του Δημοσίου μέχρι το τέλος του 2019. Σημειώθηκε πρόοδος στις περισσότερες από τις βασικές ενέργειες παρά τις μικρές καθυστερήσεις. Θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα για να εξασφαλιστεί η πλήρης ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης.

2. Φορολογική διοίκηση: Στελέχωση της ΑΑΔΕ με 12.500 άτομα έως το τέλος του 2019. Φαίνεται απίθανο να επιτευχθεί ο στόχος προσλήψεων (σήμερα το προσωπικό είναι 11.751 άτομα).

3. Δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας: Ολοκλήρωση των τριών πυλώνων του συστήματος ΚΕΑ έως τα τέλη του 2019. Οι αρχές ολοκλήρωσαν τον δεύτερο πυλώνα και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες στον τρίτο πυλώνα για την παροχή ενεργών υπηρεσιών στην αγορά εργασίας. Επίσης οι αρχές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να αξιολογήσουν την καταλληλότητα του ισχύοντος συστήματος επιδοτούμενων ναύλων για τις τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες μέχρι το τέλος του 2019.

4. Αγορά εργασίας: Εφαρμογή σχεδίου δράσης για την αδήλωτη εργασία έως τα τέλη του 2019.

5. Δικαιοσύνη: Εφαρμογή του τριετούς σχεδίου δράσης για τη δικαιοσύνη με στόχο την ηλεκτρονική κατάθεση νομικών εγγράφων σε όλα τα Δικαστήρια, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής προσφορών μέχρι το τέλος του 2019. Η διαδικασία υποβολής προσφορών θα ξεκινήσει μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2019.

6. Αδειοδότηση επενδύσεων: Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης με την πλήρη έκδοση όλων των σχετικών εφαρμοστικών πράξεων.

7. Ενέργεια: Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις στον ενεργειακό τομέα, θα πρέπει να εφαρμοστούν τα μέτρα που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της κοινής αξιολόγησης του συστήματος δημοπρασιών NOME.

8. Ιδιωτικοποιήσεις: Πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη του 2019 οι κινήσεις σε Εγνατία, ΔΕΠΑ, περιφερειακούς λιμένες Αλεξανδρούπολης και Καβάλας, Ελ. Βενιζέλο, ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ.

9. Δημόσια διοίκηση: Ολοκλήρωση του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού μέχρι το τέλος του 2019.

Για την πρόοδο των τελευταίων μηνών επισημαίνεται ότι “η κυβέρνηση έχει λάβει σημαντικά μέτρα για τη βελτίωση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών, η οποία θα συμβάλλει στην εξασφάλιση της έγκαιρης ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων δεσμεύσεων της Ελλάδας”.

Αναφέρει ακόμη ότι “οι εμβληματικές μεταρρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν μέχρι στιγμής από τη νέα κυβέρνηση και η συνολική αναπτυξιακή της στάση έχουν θετική ανταπόκριση από τις αγορές”.

Η έκθεση της Κομισιόν επισημαίνει επίσης ότι:

– Οι μεσοπρόθεσμες επιδόσεις αναφορικά με την ανάπτυξη εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενίσχυση των επενδύσεων, οι οποίες παραμένουν κάτω από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ.

– Η αγορά εργασίας δείχνει περαιτέρω βελτίωση και η ανεργία εξακολουθεί να μειώνεται με σταθερό ρυθμό.

– Υπάρχουν κίνδυνοι που προέρχονται από την επιβράδυνση της εξωτερικής ζήτησης, καθώς και από την επίμονη υποεκτέλεση του προϋπολογισμού του ΠΔΕ.

– Υπάρχουν όμως και προοπτικές ταχύτερης ανάκαμψης που συνδέονται με τη σημαντική βελτίωση του επιχειρηματικού και του καταναλωτικού κλίματος, το οποίο δεν έχει ακόμη “εκφραστεί” μέσα από σημαντικές αυξήσεις των δαπανών.

– Σημείο-κλειδί είναι “η διατήρηση της μεταρρυθμιστικής τάσης που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας, συμπεριλαμβανομένων των μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο εξυγίανσης των κόκκινων δανείων.

Που χρειάζεται περισσότερη προσοχή

Τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικούς δημοσιονομικούς κινδύνους σχετικά με τις συντάξεις και τους μισθούς του δημόσιου τομέα, αλλά και με το ΠΔΕ, επισημαίνει η Επιτροπή.

Αναφέρει για το συνταξιοδοτικό ότι ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας πρόσφατα επιβεβαίωσε τη συνταγματικότητα των βασικών πυλώνων της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2016, θα πρέπει να προσαρμοστούν ορισμένες από τις παραμέτρους του.

Ο δημοσιονομικός αντίκτυπος της αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων μπορεί να είναι σημαντικός, αναφέρει η Επιτροπή. Ωστόσο, “οι αρχές δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν το ενδεχόμενο πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος εντός του ανώτατου ορίου του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας για το 2020.

Επιπλέον, οι πιθανές αρνητικές δημοσιονομικές επιπτώσεις θα περιοριστούν επίσης σημαντικά από το γεγονός ότι βασικά πεδία της μεταρρύθμισης του 2016 κρίθηκαν συνταγματικά και το ΣτΕ δεν έθεσε θέμα αναδρομικότητας.

Ωστόσο, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα εξακολουθούν να ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αναφέρει η Επιτροπή. Όσον αφορά στους μισθούς του δημόσιου τομέα, ο μεγάλος αριθμός εκτάκτων υπαλλήλων και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των εξαιρέσεων από το ενιαίο μισθολογικό δίκτυο