Έρευνα Opinion Poll: Η πλειοψηφία των δημάρχων απορρίπτει την απλή αναλογική

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Συντριπτικά υπέρ της νομοθετικής πρωτοβουλίας με την οποία η κυβέρνηση παρέκαμψε τις δυσλειτουργίες, που δημιουργούσε η απλή αναλογική στους δήμους και διευκόλυνε τη διοίκησή τους είναι οι δήμαρχοι σύμφωνα με έρευνα της Opinion Poll, που δημοσιεύει το protothema.gr.

Η έρευνα έγινε ανάμεσα στους δημάρχους για λογαριασμό του Δικτύου Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» και κατέδειξε ότι το 95,6% επικροτεί τη σχετική ρύθμιση της κυβέρνησης ενώ μόνο το 2,94% έχει αντίθετη άποψη.

Επίσης με την ρύθμιση για την δυνατότητα συνεργασίας με ιδιώτες για την παροχή Υπηρεσιών όπως η Καθαριότητα ή η Συντήρηση Πρασίνου και του Ηλεκτροφωτισμού, συμφωνεί το 75% των δημάρχων ενώ το υπόλοιπό 25% διαφωνεί.

Οι δήμαρχοι κατατάσσουν τα πέντε προβλήματα που τους απασχολούν ως εξής: Καθαριότητα 16%, Ύδρευση- Αποχέτευση 12,65%, Υποδομές 9,6%, Οδικό Δίκτυο 7,1% , Επάρκεια Φωτισμού 6,8%.

Όσο για τους βασικούς παράγοντες που δυσκολεύουν το έργο των Δημάρχων αναδεικνύονται οι ελλείψεις προσωπικού με 27,7%, η γραφειοκρατία της Κεντρικής Εξουσίας με 21,1% και το αναχρονιστικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με 19,3% . Ακολουθούν οι Οικονομικές δυσκολίες με 18,1% και η αδιαφορία/άγνοια των δημοτικών υπαλλήλων με 10,84%.

Ακόμη οι Δήμαρχοι κρίνουν ότι υπάρχει καλή συνεργασία τόσο με το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και με τους Περιφερειάρχες. Εντύπωση δημιουργεί ότι είναι μεγαλύτερο το ποσοστό ικανοποίησης της συνεργασίας με το Υπουργείο Εσωτερικών (80,3% ), απ’ ότι με τους Περιφερειάρχες, αν και το ποσοστό ικανοποίησης είναι και πάλι μεγάλο(73,85% ).

Επίσης η διάκριση αρμοδιοτήτων μεταξύ Κεντρικής Εξουσίας, Περιφερειών και Δήμων αναδεικνύεται σε μείζον θέμα καθώς το 92,4% των Δημάρχων την θεωρεί απαραίτητη, έναντι ενός 6% που κρίνει ότι η τωρινή κατάσταση είναι ικανοποιητική. Ταυτόχρονα, το 79,1% θεωρεί ότι οι Δήμοι θα έπρεπε να αναλάβουν το σύνολο του Κοινωνικού Κράτους, ώστε να μην υπάρχει η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων που παρατηρείται σήμερα μεταξύ Κράτους, Περιφερειών και Δήμων.

Το 71,2% των Δημάρχων ζητούν ενίσχυση της Οικονομικής Αυτοτέλειας των Δήμων με μέτρα όπως Φορολογική Αποκέντρωση, απόδοση στους Δήμους του Φ.Π.Α κ.ά. Αντίθετη άποψη έχει το 24,25% .Ταυτόχρονα το 60.3 θεωρεί ότι οι Δήμοι έχουν αξιόπιστο Εισπρακτικό Μηχανισμό έναντι ενός 38,2%.