Τσουχτερά πρόστιμα για όσους δε δηλώσουν ακίνητο που μισθώνεται μέσω Airbnb

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Βαριά πρόστιμα έως και 30.000 ευρώ,  προβλέπονται για όσους δεν δηλώνουν στην εφορία ακίνητα τα οποία νοικιάζουν μέσω Airbnb.

Σύμφωνα με το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη βουλή, προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις σε όσους παρέχουν τα ακίνητά τους  με  βραχυχρόνιες μισθώσεις και δεν τα δηλώνουν στην εφορία.

Το νομοσχέδιο ορίζει ότι παρέχεται η δυνατότητα στη φορολογική διοίκηση να ζητά εντός προθεσμίας με έγγραφο ή ηλεκτρονικό αίτημα από κάθε διαχειριστή ψηφιακής πλατφόρμας οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με πρόσωπα που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ως πωλητές, για τα οποία προκύπτουν ή μπορεί να προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις στην ημεδαπή.

Σε περίπτωση μη παροχής πληροφοριών καθορίζονται κυρώσεις που ανέρχονται από 5.000 έως και 100.000 ευρώ ανά περίπτωση!

Όπως διευκρινίζεται στο νομοσχέδιο, τα πρόστιμα στην περίπτωση μη συμμόρφωσης μπορούν να ανέλθουν από 30.000 μέχρι και 100.000 ευρώ για τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου.

Για άλλες κατηγορίες, όπως ιδιοκτήτες ακινήτων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενοικιάζουν ακίνητα μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Aibnb, εφόσον δεν παρέχουν πληροφορίες που τους ζητά η ΑΑΔΕ, προβλέπονται πρόστιμα από 5.000 έως και 30.000 ευρώ.