Υπ. Υγείας: Αυστηρή αξιολόγηση για τους διοικητές των νοσοκομείων

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Μετά την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει με αφορμή και την παραίτηση του 80χρονου εκπαιδευτικού που είχε τοποθετηθεί στο νοσοκομείο Καρδίτσας και την ανταλλαγή σκληρών ανακοινώσεων μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τη διοίκηση των νοσοκομείων, το υπουργείο Υγείας έδωσε στοιχεία που αφορούν τα βιογραφικά των διοικητών καθώς και τους στόχους που καλούνται να υλοποιήσουν κατά τη θητεία τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, από τους επιλεγέντες διοικητές το 72% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή/και διδακτορικού. Το 60% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στη διοίκηση, τα οικονομικά ή την πληροφορική, πεδία στα οποία δίδεται έμφαση και από την προκήρυξη των θέσεων.

Μάλιστα, επισημαίνει ότι το ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο στην Αττική, όπου τουλάχιστον 7 στους 10 διοικητές της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) έχουν μεταπτυχιακό στη διοίκηση, τα οικονομικά ή την πληροφορική.

Το υπουργείο Υγείας δίδει έμφαση στο πλέγμα των κανόνων που θα διέπουν την άσκηση διοίκησης στα νοσηλευτικά ιδρύματα καθώς και στην απόλυση των διοικητών αζημίως, εφόσον δεν υλοποιούν τους στόχους.

Στο πλαίσιο αυτό επικεντρώνεται στο συμβόλαιο αποδοτικότητας που θα υπογράψουν οι διοικητές των νοσοκομείων με τους διοικητές της Υγειονομικής Περιφέρειας.

Το συμβόλαιο αυτό περιλαμβάνει ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, από την υλοποίηση των οποίων θα αξιολογείται ο διοικητής και ουσιαστικά η παραμονή του στη θέση του, σύμφωνα με το υπουργείο.