ΕΚΤ: Μπλόκο Λανγκάρντ στη μείωση του ορίου για e-πληρωμές

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φρέναρε τις προθέσεις της κυβέρνησης να μειώσει το όριο αξίας επαγγελματικής συναλλαγής πάνω από το οποίο εξοφλείται με τραπεζικό μέσο για να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα του λήπτη του τιμολογίου, από τα 500 στα 300 ευρώ.

Η ΕΚΤ κλήθηκε να γνωμοδοτήσει επί του θέματος μετά από σχετικό αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης. Μάλιστα το υπουργείο Οικονομικών είχε περιλάβει τη σχετική διάταξη στο φορολογικό νομοσχέδιο στην αρχική του μορφή που είχε δοθεί σε δημόσια διαβούλευση, αλλά αναγκάστηκε να την αποσύρει.

Τα μέτρα περιορισμού της χρήσης μετρητών θα πρέπει, σύμφωνα με την ΕΚΤ, να λαμβάνονται μόνο εφόσον αποδειχθεί με μελέτη ότι φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα, θα αυξήσουν τα φορολογικά έσοδα από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης.

Η ΕΚΤ σημειώνει παράλληλα ότι ενδιαφέρον ελεγκτικό προκύπτει για συναλλαγές μεγάλης αξίας με μετρητά, όπως για παράδειγμα αυτές που είναι αξίας άνω των 10.000.

Για αυτές τις περιπτώσεις έχει θεσπιστεί νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, όπως είναι τα μέτρα δέουσας επιμέλειας που οφείλουν να λαμβάνουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δέχονται πληρωμές με μετρητά πάνω από 10.000 ευρώ.

Η ΕΚΤ σημειώνει χαρακτηριστικά ότι “θα πρέπει να αποδειχθεί ότι οι προτεινόμενοι περιορισμοί των πληρωμών σε μετρητά που επηρεάζουν το καθεστώς νόμιμου χρήματος των τραπεζογραμματίων ευρώ θα είναι αποτελεσματικοί όσον αφορά την επίτευξη των δημοσίων στόχων που επιδιώκονται νόμιμα από τους περιορισμούς”.

Και προσθέτει η ΕΚΤ: “Οποιαδήποτε δυσμενής επίδραση των προτεινόμενων περιορισμών θα πρέπει συνεπώς να σταθμιστεί προσεκτικά έναντι των αναμενόμενων δημόσιων οφελών”.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΤ θεωρεί ότι το υφιστάμενο όριο πληρωμών σε μετρητά 500 ευρώ για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και τα νέα φορολογικά κίνητρα που αποθαρρύνουν τις εταιρείες να ξοδεύουν μετρητά που υπερβαίνουν τα 300 ευρώ είναι δυσανάλογα σε σχέση με τις δυνητικά δυσμενείς επιπτώσεις στο σύστημα πληρωμών σε μετρητά.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο φορολογικό νομοσχέδιο διατηρήθηκε η διάταξη που προβλέπει ότι για να εκπίπτει ως επαγγελματική δαπάνη η δαπάνη ενοικίου ακινήτων μιας επιχείρησης, αυτή η δαπάνη θα πρέπει να πραγματοποιείται με τραπεζικό μέσο.