Η Εθνική Τράπεζα πούλησε σε funds ναυτιλιακά δάνεια

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Χαρτοφυλάκιο ναυτιλιακών δανείων ύψους 262 εκατ ευρώ στο 50% της αξίας τους υπέγραψε η Εθνική τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) με επενδυτικά funds των οποίων σύμβουλος είναι η Cros Ocean Partners. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΤΕ για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.