Επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος δοκιμών νέου βιοκαυσίμου

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Η IKEA Transport & Logistics Services, ο όμιλος CMA CGM και το GoodShipping Program ανακοίνωσαν την επιτυχή ολοκλήρωση ενός προγράμματος δοκιμών βιοκαυσίμων στα πλοία της CMA CGM, το οποίο υλοποιήθηκε μέσα στο 2019.

Το GoodShipping Program περιλάμβανε τη δοκιμή ενός βιοκαυσίμου (Bio-Fuel Oil) αντίστοιχου του μαζούτ (HFO) στο πλοίο CMA CGM ALEXANDER VON HUMBOLDT, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού που πραγματοποίησε τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο από τη Βόρεια Ευρώπη στην Ασία. Το εν λόγω βιοκαύσιμο προμήθευσε η εταιρεία GoodFuels, η οποία κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο των βιοκαυσίμων.

Η συγκεκριμένη δοκιμή πραγματοποιήθηκε μετά από τον πρώτο παγκοσμίως εφοδιασμό του containership CMA CGM WHITE SHARK με βιοκαύσιμο, ο οποίος έλαβε χώρα στο λιμάνι του Ρότερνταμ τον Μάρτιο του 2019.

Στα πλαίσια της δοκιμής το πλοίο χρησιμοποίησε για το ταξίδι του ένα μείγμα καυσίμων αποτελούμενο από το εν λόγω Bio-Fuel Oil και από άλλα συμβατικά ορυκτά ναυτιλιακά καύσιμα, ενώ τα θετικά αποτελέσματα της δοκιμής αποδεικνύουν την τεχνική συμβατότητα των βιοκαυσίμων ναυτιλίας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη καταδεικνύει τη βιωσιμότητα των προηγμένων βιοκαυσίμων, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν ώστε να επιτευχθεί η συμμόρφωση με τους σημερινούς αλλά και με τους επερχόμενους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και να καλυφθούν οι στόχοι περί μείωσης των εκπομπών, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα του ναυτιλιακού κλάδου.