ΒΕΠ: Παρουσιάζεται το πρόγραμμα “Newbrain”

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Στο επίκεντρο των εξελίξεων θα βρεθεί ο Πειραιάς στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2019, αφού η ομάδα εργασίας του Προγράμματος “Newbrain” θα συνεδριάσει στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου προκειμένου να κάνει ανασκόπηση των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν φέτος και να διαμορφώσει τους νέους στόχους για το 2020.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν το απόγευμα της 3ης Δεκεμβρίου με την ανασκόπηση των δράσεων  της διακρατικής συνεργασίας των εννέα εταίρων του σχεδίου logistics και μεταφορών στις ροές από το Ιόνιο προς την Αδριατική και αντιστρόφως. Παράλληλα θα εξεταστούν οι παράμετροι των green logistics και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Στις 4 Δεκεμβρίου θα γίνει η ομιλία του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς κ. Ανδριανού Μιχάλαρου. Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος της Κεντρικής Αρχής Λιμένων Αδριατικής (ADSPMAC) κ. Elena Montironi θα παρουσιάσει το Πρόγραμμα “Newbrain”.

Στην πρώτη ενότητα θα γίνουν τέσσερις τοποθετήσεις σχετικά με τη λειτουργία του δικτύου μεταφορικής υποστήριξης των Εφοδιαστικών Αλυσίδων από τα στελέχη Τεχνικής Αρχής της ADSPMAC κ.κ. Μiguel Carrero και Αndrea Ballarin. Στη δεύτερη ενότητα, ο Επικεφαλής Ερευνητής του Ιταλικού Ινστιτούτου Μεταφορών και Logistics κ. Αntonio Dallara θα παρουσιάσει πώς μπορεί να γίνει προετοιμασία και επιλογή επενδυτικών προγραμμάτων που συνδέονται με τα σχέδια εφαρμογής της στρατηγικής για την καλύτερη υποστήριξη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Στο τέλος ο Σύμβουλος της “Sinergia” και συνεργάτης του ADSPMAC κ. Εlia Rosetti θα αναφερθεί σε τρόπους έξυπνης διοίκησης επιχειρήσεων και ανάπτυξης συνεργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος.