Απαραίτητες οι ψηφιακές πλατφόρμες ανάλυσης των ρύπων των πλοίων

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Η ανάλυση των δεδομένων από τα πλοία μπορεί να συμβάλει στην προσπάθεια μείωσης των αέριων ρύπων που επιδιώκει ο ΙΜΟ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών αναλυτών η αξιοποίηση των στοιχείων αυτών μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην μείωση της «άσκοπης» κατανάλωσης καυσίμων με διπλό όφελος από την εξοικονόμηση τους κόστους τους αλλά και τη μείωση των αέριων ρύπων.

O ΙΜΟ ευνοεί τις επιχειρησιακές προσεγγίσεις που βασίζονται σε στόχους, έτσι  οι εμπλεκόμενοι στη διαχείριση στόλων είναι ελεύθεροι να επιλέξουν την αποτελεσματικότερη τεχνολογική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 40% μέχρι το 2030.

Δεδομένου ότι ο ναυτιλιακός κλάδος δεν μπορεί να αγνοήσει καμία περιοχή λειτουργικής σπατάλης καυσίμων, καθώς εξετάζει κάθε τομέα νέας τεχνολογίας (scrubbers, νέες μορφές καυσίμων κλπ) η ανάλυση των στοιχείων από τα πλοία δίνει δυναμική βοήθεια στην προσπάθεια μείωσης του αποτυπώματος της ναυτιλίας στην περιβαλλοντική ρύπανση.

Βέβαια σημαντική προϋπόθεση για τη συλλογή αυτών των στοιχείων μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας με την οποία τα πλοία θα είναι συνδεδεμένα ώστε να καταστεί εφικτή η ψηφιακή ανάλυση και όχι η παραδοσιακή που γίνεται με βάση τα σημερινά δεδομένα.