Με θετικό πρόσημο προχώρησε η Αγορά των HANDIES

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.
Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

Η αγορά των Handies, την προηγούμενη εβδομάδα, στην Ευρώπη ήταν πιο δραστήρια, με περισσότερα φορτία SCRAP προς τη Μεσόγειο, που βοήθησαν την αγορά, αλλά και λιπασμάτων προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τα μεγαλύτερα πλοία της κατηγορίας έκλειναν στα $ 11,5-12Κ /ημέρα για ταξίδια προς τη Μεσόγειο, και με $ 8,5-9,5Κ /ημέρα για Υπερατλαντικά ταξίδια.

Η Μεσόγειος παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, καθώς ο αριθμός των «ανοιχτών» πλοίων παρέμεινε μεγάλος. Παραμένει όμως και η αισιοδοξία για το επόμενο διάστημα. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων (άνω των 36Κ τόνων DWT) για ταξίδια προς την Ευρώπη έμειναν στα $ 8-9Κ /ημέρα (bss Canakkale), προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στα $ 7-8Κ /ημέρα και μέσα στη Μεσόγειο στα $ 8,5-9Κ /ημέρα.

Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικάνικος κόλπος κινήθηκε ανοδικά, αν και στο τέλος της εβδομάδας παρατηρήθηκαν πιέσεις. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων για ταξίδια προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυξήθηκαν οριακά στα $ 9,5-10,5Κ /ημέρα και στην Ασία υποχώρησαν στα $ 13-14Κ /ημέρα.

Τέλος, η αγορά της ECSA συνέχισε ήρεμα και η δραστηριότητα κατευθυνόταν κυρίως προς τη Βορ. Ακτή της Λατ. Αμερικής (WCSA). Αντιθέτως, ο αριθμός των φορτίων προς την Ευρώπη –Μεσόγειο ήταν περιορισμένος, αλλά οι ναύλοι διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα.

Οι ναύλοι, των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας, από την περιοχή της ECSA για τα Υπερατλαντικά ταξίδια παρέμειναν στα $ 9,5-10,5 Κ/ημέρα (Ευρώπη –Μεσόγειο), προς τη Β. Ακτή της Λατ. Αμερικής (WCSA) στα $ 15,5-16,5Κ/ημέρα, και προς την Ασία στα $ 15-16Κ /ημέρα.