Πρωτοβουλία της CMA CGM για το κλίμα

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Η CMA CGM προσχώρησε στην πρωτοβουλία του παγκόσμιου συμφώνου του ΟΗΕ για την αειφόρο ανάπτυξη στο πλαίσιο της «δέσμευσης της για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενεργειακή μετάβαση του κλάδου».

Το Παγκόσμιο Σύμφωνο είναι ένα πρόγραμμα του ΟΗΕ που στοχεύει στην κινητοποίηση των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών γύρω από την προώθηση και την πρακτική εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο του παγκόσμιου συμφώνου, η CMA CGM θα τηρήσει επίσης την πλατφόρμα επιχειρηματικής δράσης για τον ωκεανό, το τεχνικό δίκτυο αφιερωμένο σε θαλάσσια θέματα, καθώς και τις αρχές του βιώσιμου ωκεανού, ένα σύνολο εννέα αρχών για τη διατήρηση των ωκεανών.