Τα “αγκάθια”στην φοροαπαλλαγή ανακαίνισης ακινήτων

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Χαμηλότερη των προσδοκιών θα είναι η αναμενόμενη από την κτηματαγορά φοροαπαλλαγή για την ανακαίνιση ακινήτων. Η μορφή με την οποία συμπεριλήφθηκε στο φορολογικό νομοσχέδιο απέχει πολύ, σύμφωνα με παράγοντες της κτηματαγοράς, από το να χαρακτηριστεί ως κίνητρο για την αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα, η διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει την παροχή έκπτωσης 40% για τη δαπάνη ενεργειακής, λειτουργικής ή αισθητικής αναβάθμισης ακινήτων. Η έκπτωση θα δίνεται από τον φόρο εισοδήματος του ιδιοκτήτη των αναβαθμιζόμενων ακινήτων.

Αλλά η φοροαπαλλαγή έχει μερικές αρνητικές  “προυποθέσεις”:

– Η δαπάνη ανά ιδιοκτήτη δεν μπορεί να είναι υψηλότερη από 16.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η μέγιστη έκπτωση φόρου ανέρχεται σε 6.400 ευρώ

– Η φοροαπαλλαγή θα δίνεται μόνο για τις δαπάνες λήψης υπηρεσιών για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση ακινήτων και όχι για το κόστος των υλικών

– Για να ευεργετηθεί κάποιος ιδιοκτήτης από την φοροαπαλλαγή θα πρέπει να λάβει νόμιμο παραστατικό,(τιμολόγιο) αλλά και να εξοφλήσει τη σχετική δαπάνη με τραπεζικό μέσο, όπως είναι η πίστωση τραπεζικού λογαριασμού του τεχνίτη που έχει αναλάβει τις σχετικές εργασίες

– Η έκπτωση φόρου δεν θα χορηγείται ολόκληρη, αλλά σε τέσσερις ισόποσες ετήσιες δόσεις, δηλαδή 10% ετησίως

– Σε περίπτωση που η έκπτωση φόρου υπερκαλύπτει τον ετήσιο φόρο εισοδήματος, το υπόλοιπο που περισσεύει δεν θα δίνεται με τη μορφή επιστροφής φόρου, αλλά θα χάνεται.

– Το ακίνητο που αναβαθμίζεται δεν επιτρέπεται να έχει αναβαθμιστεί στο παρελθόν ή να αναβαθμιστεί στο μέλλον με κάποιο πρόγραμμα επιδότησης για αναβάθμιση (π.χ. εξοικονομώ κατ’ οίκον).

Πάντως σε σχέση με την αρχική διατύπωση της διάταξης έχει επέλθει μια σημαντική βελτίωση. Προβλεπόταν ότι οι ιδιοκτήτες που κάνουν χρήση της φοροαπαλλαγής θα έχαναν την χωρίς παραστατικά έκπτωση 5% από το εισόδημα ακινήτων. Η αρνητική αυτή πρόβλεψη έχει απαλειφθεί.