Αυξητικές τάσεις στην Αγορά Ξηρού Φορτίου

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.
Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

Το τελευταίο διάστημα φαίνεται πως έχει ξεμπλοκαριστεί το εμπόριο μεταξύ Κίνας –Αμερικής, αφού η πρώτη ήδη έκλεισε τα πρώτα φορτία σόγιας και μάλιστα κάποια εξ’ αυτών άνευ δασμών.

Το γεγονός αυτό έδωσε ώθηση στις αμερικάνικες εξαγωγές, τον τελευταίο μήνα, καθώς τα ¾ αυτών είχαν τελικό προορισμό την Κίνα. Επίσης, αυτή εξέλιξη σχεδόν διπλασίασε τις εξαγωγές προς την Κίνα, σε σχέση με το 2018, αλλά υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος μέχρι να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2017.

Γενικότερα, όμως, οι Κινέζικες εισαγωγές έχουν περιοριστεί σημαντικά σε σχέση με την περσινή χρονιά, καθώς η ζήτηση έχει μειωθεί λόγω της νόσου των χοίρων που έχει πλήξει και θανατώσει τους κινέζικους πληθυσμούς. Η συγκράτηση των θανάτων των χοίρων και ο περιορισμός της επιδημίας, αναμένεται να ενισχύσει τις μεταφορές της σόγιας και κατ’ επέκταση τα μεγέθη από Handies έως Kamsarmaxes.

Ας δούμε πως κινήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η αγορά ξηρού φορτίου ανά μέγεθος πλοίου:

Ξεκινώντας από τα CAPEs, στην αγορά του Ειρηνικού και στη διαδρομή C5 (Αυστραλίας –Κίνας) είδαμε μεγάλες αυξομειώσεις, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδα. Τα φορτία σιδηρομεταλλεύματος από τη Δυτ. Αυστραλία συνέχιζαν να στηρίζουν την αγορά, κυρίως για τις απαιτήσεις του επόμενου διαστήματος, ενώ οι ναύλοι των άμεσων απαιτήσεων κινήθηκαν χαμηλότερα. Οι ναύλοι αυξήθηκαν στα 9-10 $/tn.

Και η περιοχή της Βραζιλίας (C3) συνέχισε σε καλύτερα επίπεδα, με νέα ζήτηση, με φορτία του Ιανουαρίου, ενώ οι υπήρχαν ακόμα ακάλυπτες απαιτήσεις για το Δεκέμβριο. Επίσης, η διαθέσιμη χωρητικότητα για τα τέλη Δεκεμβρίου παρέμεινε μειωμένη. Έτσι, οι ναύλοι ανέβηκαν στα 21-22 $/tn.

Στο Β. Ατλαντικό (C7), η αγορά εμφάνισε μεγαλύτερη κινητικότητα, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Σημειώθηκε αύξηση της ζήτησης για Υπερατλαντικά ταξίδια, ενώ και η βελτιωμένη εικόνα της Βραζιλίας βοήθησε εμμέσως την αγορά. Από την άλλη πλευρά, μειώθηκαν τα ταξίδια προς την Ασία και η προσφορά συνέχισε σταδιακά να αυξάνεται και να πιέζει περαιτέρω την αγορά.

Σχετικά με τα KMXs στον Ατλαντικό, η αγορά της ECSA έδειξε σημεία ανάκαμψης, αφού οι ναυλωτές άρχισαν να βλέπουν και μικρότερα πλοία εκτός των Capes, ενώ και τα κενά πλοία που κατευθύνονται στην περιοχή από την Ασία, είναι σαφώς λιγότερα, σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Οι ναύλοι για τα Υπερατλαντικά ταξίδια και την Άπω Ανατολή έμειναν στα $ 10-11Κ/ημέρα (APS bss) και στα $ 13-14Κ /ημέρα +$ 300-400Κ ΒΒ, αντίστοιχα.

Η αγορά του Β. Ατλαντικού ανέβασε στροφές προς το τέλος της εβδομάδας, πάλι λόγω των μεγαλύτερων πλοίων, αφού οι ναυλωτές αναζητούσαν συμφέρουσες λύσεις. δραστηριότητα τόσο στα Υπερατλαντικά ταξίδια όσο και προς την Ασία, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Συνέχισε η ροή φορτίων από τον Αμερικάνικο κόλπο και μειώθηκαν τα διαθέσιμα πλοία που μετακινούνται από την Ασία. Έτσι, τα πλοία με φορτία από τον Αμερικάνικο Κόλπο προς την Ανατολή ανέβηκαν στα $ 15,5-16,5 Κ /ημέρα +$ 550-650Κ ΒΒ και από Ευρώπη προς Ασία ανέβηκαν στα $ 15-16Κ /ημέρα +$ 500-600Κ ΒΒ.

Από την άλλη πλευρά, στην Ασία παρατηρήθηκε αύξηση της δραστηριότητας, καθώς η αύξηση των ναύλων στα Capes οδήγησε πολλούς Operators να κοιτάξουν και μικρότερα μεγέθη. Επίσης, συνέχισε η καλή ροή φορτίων από NOPAC και Αυστραλία (με φορτία άνθρακα προς Κίνα και Ινδία, οι οποίες αύξησαν τη ζήτησή τους). Το TCE διατηρήθηκε πάνω από τα $ 10 Κ /ημέρα, κατά μ.ο.

Για τα SUPRAMAXes-ULTRAMAXes, η ναυλαγορά της Ν.Α. Ασίας, την προηγούμενη εβδομάδα, τονώθηκε με περισσότερα φορτία άνθρακα μεταξύ Ινδονησίας-Κίνας. Οι ναύλοι των SMXs από Ν.Α. Ασία για κυκλικά ταξίδια κυμάνθηκαν στα $ 8-9Κ /ημέρα, ενώ για ταξίδια σε αργότερες ημερομηνίες έφτασαν ακόμα και τα $ 9-10Κ /ημέρα. Βορειότερα, η αγορά της Άπω Ανατολής έδειξε θετικά σημάδια και το κλίμα παρέμεινε θετικό. Τα φορτία Clinker και Nickel Ore στήριξαν την αγορά, ενώ και το NOPAC προχώρησε στα ίδια επίπεδα. Τα κυκλικά ταξίδια από Κίνα-Ιαπωνία προς NOPAC, για UMXs, πλήρωναν γύρω στα $ 8,5-9,5Κ /ημέρα και τα σύντομα κυκλικά ταξίδια από Ν.Α. Ασία παρέμειναν, για τα SMXs, στα $ 6-7Κ/ημέρα.

Στον Ατλαντικό, στον Αμερικάνικο κόλπο σταμάτησε η καθοδική πορεία της αγοράς και συνέχισαν να φαίνονται τα σημάδια ανάκαμψης, καθώς ο αριθμός των διαθέσιμων πλοίων έχει περιοριστεί. Οι ναύλοι των SMXs για τα Υπερατλαντικά ταξίδια αυξήθηκαν στα $ 14-15Κ /ημέρα και προς την Ασία στα $ 22,5-23,5Κ /ημέρα. Η περιοχή της ECSA κινήθηκε σε καλύτερα επίπεδα, καθώς η προσφορά αντιμετωπίζει προβλήματα με τα HSFO καύσιμα, τα οποία οι πλοιοκτήτες δεν μπορούν να πωλήσουν στους ναυλωτές στις τιμές αγοράς. Από την άλλη πλευρά τα μεγαλύτερης διάρκειας ταξίδια, προς την Ασία, κινήθηκαν σε λίγο καλύτερα επίπεδα.

Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια προς την Ν.Α. Ασία-Κίνα ανέβηκαν στα $ 12,5-13Κ/ημέρα +250-300Κ ΒΒ (APS bss), ενώ για τα Υπερατλαντικά ταξίδια έμειναν στα $ 11,5-12Κ/ημέρα (APS Recalada).

Η Ευρώπη εμφάνισε περισσότερη δραστηριότητα, με αυξημένη ζήτηση από φορτία Scrap και σιτηρών προς τη Μεσόγειο και λιπασμάτων προς Ασία και Ατλαντικό. Η προσφερόμενη χωρητικότητα παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια, με SCRAP φορτία, προς τη Μεσόγειο ανέβηκαν στα $ 13,5-14,5Κ /ημέρα. Και η ζήτηση στη Μεσόγειο συνέχισε σταθερή. Οι πλοιοκτήτες, πλέον, εξετάζουν τη διάρκεια των ταξιδιών, δεδομένου ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τους κανονισμούς ΙΜΟ 2020. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ένα SMX για ταξίδι από τη Μεσόγειο/ Μαύρη Θάλασσα προς την Ασία έκλεινε στα $ 18-19 Κ/ημέρα (παράδοση Canakkale/ Μαύρη Θάλασσα), προς τη Β. Ευρώπη στα $ 8,5-9Κ /ημέρα και μέσα στη Μεσόγειο στα $ 9-10Κ/ημέρα.