Συνεχίζει στο «τιμόνι» του ΙΜΟ ο Kitack Lim

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Μέχρι το τέλος του 2023 θα «κρατά το τιμόνι» του ΙΜΟ ο γ.γ. Kitack Lim η θητεία του οποίου παρατάθηκε (δεύτερη θητεία) από την γ.σ. του Οργανισμού.

Η δεύτερη θητεία του Kitack Lim ίσως θα είναι και η «δυσκολότερη» καθώς θα πρέπει στη διάρκεια της να υλοποιηθούν οι στρατηγικές αποφάσεις του ΙΜΟ για τους αέριους ρύπους που προέρχονται από τα πλοία αλλά και να προωθήσει το πλαίσιο για τα αυτόνομα πλοία.