Διπλασιάστηκαν τα κρούσματα απάτης με ηλεκτρονικές πληρωμές

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Διπλασιασμός των κρουσμάτων εξαπάτησης με ηλεκτρονικές πληρωμές καταγράφεται φέτος σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, όσον αφορά τους κινδύνους περιστατικών, ο δείκτης κυμάνθηκε το α ‘εξάμηνο του 2019 στο 0,03% και αυτό αντιστοιχεί σε μία συναλλαγή απαγωγής ανά 4 χιλιάδες συναλλαγές.

Εντούτοις, εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν υποθέσεις σε απόλυτους αριθμούς, θα διαπιστωθεί ότι αναφέρεται σε 125.288 περιπτώσεις , μόνο κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου, ενώ αν συγκρίνει τις αντίστοιχες περιπτώσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, θα διαπιστωθεί διπλασιασμός του αριθμού. 

Ανάλογα είναι τα συμπεράσματα όσον αφορά την αξία αυτών των συναλλαγών. Ο σχετικός δείκτης κυμάνθηκε στο επίπεδο του 0,02% και αναλογεί σε 1 ευρώ αξία απάτης ανά 5,3 χιλ. ευρώ αξίας ηλεκτρονικών συναλλαγών. Και πάλι αυτό το ποσοστό σε απόλυτους αριθμούς καταδεικνύει ότι μέσα σε ένα εξάμηνο έγιναν απάτες ύψους άνω των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, «επίδοση» που ξεφεύγει πολύ από κάθε προηγούμενη χρονιά.

Αναζητώντας το «πώς» έγιναν οι περισσότερες από αυτές τις απειλές, το υψηλότερο ποσοστό εμφανίζεται στο εμπόριο μέσω τηλεπικοινωνιών και ειδικότερα στις συναλλαγές μέσω διαδικτύου.

Το α΄ εξάμηνο του 2019 ο αριθμός των περιστατικών απάτης, που καταγράφηκαν ανά δίαυλο συναλλαγής ανήλθε σε 1,7 χιλ. στις συναλλαγές ΑΤΜ, σε 13,5 χιλ. στις πληρωμές POS και σε 110 χιλ. στις συναλλαγές CNP (χωρίς τη φυσική παρουσία της κάρτας). Η αντίστοιχη αξία των περιστατικών απάτης ανά δίαυλο συναλλαγής διαμορφώθηκε σε 379,7 χιλ. ευρώ στις συναλλαγές ΑΤΜ, 437,5 χιλ. ευρώ στις πληρωμές POS και 4,7 εκατ. ευρώ στις συναλλαγές CNP.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για την απομάκρυνση των απατών είναι ότι στην πλειονότητά τους αφορούν σε διαδικτυακές συναλλαγές στο εξωτερικό . Η μη εκτεταμένη χρήση του διεθνούς τεχνικού προτύπου ασφαλών συναλλαγών 3DSecure από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξωτερικού συνεπάγεται υψηλότερα ποσοστά απάτης στις διασυνοριακές συναλλαγές στο διαδίκτυο , σε αντίθεση με την ελληνική αγορά, όπου οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών έχουν υλοποιήσει σε μεγάλο βαθμό το πρότυπο ασφαλών συναλλαγών 3DSecure.