Εθνική: Στη Symbol πωλήθηκαν μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο 28% της αξίας τους

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Την ολοκλήρωση της πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 900 εκατ. ευρώ, στη Symbol Investment, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, ολοκληρώθηκε η πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων με εμπράγματες εξασφαλίσεις προς μικρομεσαίες, μεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες ύψους 0,9 δισ. ευρώ, σε ανεξόφλητο κεφάλαιο προς τη Symbol Investment NPLCO DAC (εταιρεία συνδεδεμένη με επενδυτικά κεφάλαια, διαχειριστής των οποίων είναι η κοινοπραξία των Centerbridge Partners, LLP and Elliott Advisors Limited

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου 28% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου και έχει θετική επίπτωση στην κεφαλαιακή βάση της Εθνικής, βάσει του δείκτη CET 1 για το τρίτ