Βουλή: Κατατέθηκε η διάταξη για τα νέα ναυτιλιακά καύσιμα 

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Τα θέματα που προκύπτουν με τα νέα καύσιμα μειωμένου θείου που θα μπουν στην κυκλοφορία από 1/1/2020 σύμφωνα με τον νέο κανονισμό του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ρυθμίζονται με διατάξεις του Υπουργού Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη, που περιελήφθησαν στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα στο Ε Κεφάλαιο και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 24 αναφέρεται ότι οι προμηθευτές καυσίμων οφείλουν να παραδίδουν στα πλοία καύσιμο πετρέλαιο σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 4.2.1 του κεφαλαίου ΙΙ της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια Ζώης στη Θάλασσα (SOLAS ) 74 και του κανονισμού 18 του παραρτήματος VI της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία (MARPOL) 73/78 όπως ισχύουν μετά την ενσωμάτωση τους στο εθνικό δίκαιο.

Διαβάστε αναλυτικά την διάταξη