«Χαμηλές θερμοκρασίες» στην Αγορά των HANDIES

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.
Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

Η αγορά των Handies, την προηγούμενη εβδομάδα, στην Ευρώπη ήταν υποτονική, με μειωμένο όγκο φορτίων SCRAP προς τη Μεσόγειο, αλλά και λιγότερα φορτία προς την Αμερική. Τα μεγαλύτερα πλοία της κατηγορίας υποχώρησαν στα $ 10-11Κ /ημέρα για ταξίδια προς τη Μεσόγειο, και στα $ 7,5-8,5Κ /ημέρα για Υπερατλαντικά ταξίδια.

Και η Μεσόγειος υποχώρησε, καθώς η αύξηση της χωρητικότητας άσκησε πιέσεις στην αγορά και στα επίπεδα των ναύλων. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων (άνω των 36Κ τόνων DWT) για ταξίδια προς την Ευρώπη μειώθηκαν στα $ 7,5-8,5Κ /ημέρα (bss Canakkale), προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στα $ 6,5-7,5Κ /ημέρα και μέσα στη Μεσόγειο στα $ 7-8Κ /ημέρα.

Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικάνικος κόλπος κινήθηκε σε «χαμηλές στροφές», την προηγούμενη εβδομάδα. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων για ταξίδια προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού μειώθηκαν οριακά στα $ 9-10Κ /ημέρα και στην Ασία παρέμειναν στα $ 13-14Κ /ημέρα.

Τέλος, και η αγορά της ECSA συνέχισε ήρεμα και η δραστηριότητα κατευθυνόταν κυρίως προς τη Βορ. Ακτή της Λατ. Αμερικής (WCSA). Οι ναύλοι, των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας, από την περιοχή της ECSA για τα Υπερατλαντικά ταξίδια έκλεισαν στα $ 10-11 Κ/ημέρα (Ευρώπη –Μεσόγειο), προς τη Β. Ακτή της Λατ. Αμερικής (WCSA) έπεσαν στα $ 11,5-12,5Κ/ημέρα, και προς την Ασία στα $ 13-14Κ /ημέρα.