Επιτροπή Κρουαζιέρας: Οι απαραίτητες παρεμβάσεις στα λιμάνια

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 8 λεπτά

Εν αναμονή της λήψης αποφάσεων από το ΤΑΙΠΕΔ και το υπουργείο Ναυτιλίας για την αξιοποίηση των περιφερειακών λιμανιών της χώρας, η Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Κρουαζιέρας συνέταξε μελέτη με τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν ώστε τα επόμενα χρόνια να δοθεί ώθηση στο τουριστικό προιόν μέσω της ενίσχυσης της κρουαζιέρας.

Ειδικότερα οι παρεμβάσεις που προτείνονται και προβλέπουν μεταξύ άλλων και θέσεις εργασίας είναι οι εξείς:

ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

– Κατάλληλη διαμόρφωση των κτηριακών εγκαταστάσεων, στο χώρο των αφίξεων, ώστε η διεξαγωγή του διαβατηριακού ελέγχου να προηγείται της παραλαβής των αποσκευών και ακολούθως να διενεργείται ο τελωνειακός έλεγχος.

– Εγκατάσταση επιπλέον 2 θαλάμων διαβατηριακού ελέγχου, 2 θέσεων εργασίας έκαστος, ώστε να υφίστανται συνολικά οχτώ 8 θέσεις εργασίας.

– Εγκατάσταση 12 συστημάτων αυτοεξυπηρέτησης (SSS), στον χώρο αναμονής των αφιχθέντων επιβατών,

– Εγκατάσταση 3 ηλεκτρονικών θυρών, στο χώρο διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, με την συνοδευόμενη θέση εργασίας εντός θαλάμου,

– Δημιουργία Γραφείου Αξιωματικού Υπηρεσίας στους διαθέσιμους χώρους γραφείων, που έπονται χωροταξικά, των υφιστάμενων θαλάμων διαβατηριακού ελέγχου, το οποίο να εποπτεύει και να έχει πρόσβαση και στο χώρο των αναχωρήσεων, με 2 θέσεις εργασίας.

– Για τις αναχωρήσεις διατήρηση των υφιστάμενων 4 θέσεων εργασίας διαβατηριακού ελέγχου,

– Εγκατάσταση τουλάχιστον 4 συστημάτων αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου με την συνοδευόμενη θέση εργασίας εντός θαλάμου.

– Διατήρηση του υφιστάμενου χώρου που χρησιμοποιείται ως Γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας μόνο για την έκδοση Θεωρήσεων, με 1 θέση εργασίας.

ΛΙΜΑΝΙ ΡΟΔΟΥ

Κρίνεται αναγκαίος ο σχεδιασμός κτιριακών εγκαταστάσεων, σε κατάλληλο χώρο του Λιμένα

Για τον χώρο των αφίξεων:

– Αύξηση των θέσεων εργασίας διαβατηριακού ελέγχου, σε τουλάχιστον 6

– Τοποθέτηση 3 ηλεκτρονικών πυλών

– Τοποθέτηση 7 συστημάτων αυτοεξυπηρέτησης

– Δημιουργία χώρου για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Αξιωματικού

–  Υπηρεσία 2ης Γραμμής Ελέγχου με 2 θέσεις εργασίας,

– Δημιουργία ξεχωριστού γραφείου για την έκδοση θεωρήσεων με 3 θέσεις εργασίας.

– Δημιουργία χώρου φιλοξενίας ανεπιθύμητων προσώπων.

– Δημιουργία χώρου φιλοξενίας αιτούντων άσυλο.

Για τον χώρο των αναχωρήσεων:

– Αύξηση των θέσεων εργασίας διαβατηριακού ελέγχου, σε τουλάχιστον 5

– Τοποθέτηση 4 συστημάτων αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου

Γενικές παρεμβάσεις

– Να υφίσταται, γραφειακός χώρος για συνεργαζόμενες Υπηρεσίες (π.χ. ΕΥΠ, ειδικές Υπηρεσίες κλ.π.) και για τους Φιλοξενούμενους Αξιωματούχους (Φ.Α.) (Frontex),

– Να υφίσταται κατάλληλη αδιάλειπτη δικτυακή σύνδεση για το σύνολο των σταθερών θέσεων εργασίας και φορητών συσκευών.

– Να υφίσταται εγκατεστημένο και λειτουργικό ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος/ γεννήτρια (Η/Ζ), το οποίο να καλύπτει τουλάχιστον όλον τον επιχειρησιακό εξοπλισμό, σύστημα επιτήρησης – ασφάλειας και φωτισμό.

– Να διαθέτει σύστημα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας για το σύνολο των θέσεων εργασίας

ΛΙΜΑΝΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις:

Λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας του Λιμένα Θήρας (Φηρά), καθώς και των προβλημάτων που έχουν προκύψει λόγω καθιζήσεων προτείνεται η δημιουργία κτιριακής υποδομής, προσαρμοσμένης στις δυνατότητες του χώρου του λιμένα.

– Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, κατά την είσοδο, να ανέρχεται τουλάχιστον σε 1

– Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, κατά την έξοδο, να ανέρχεται τουλάχιστον σε 1

– Δημιουργία χώρου Γραφείου Αξιωματικού Υπηρεσίας – 2ης Γραμμής Ελέγχου και έκδοσης Θεωρήσεων, με 2 θέσεις εργασίας,

– Δημιουργία χώρου φιλοξενίας ανεπιθύμητων ατόμων στο χώρο διενέργειας διαβατηριακού ελέγχου, κατά την είσοδο,

Μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις:

Δημιουργία κατάλληλης κτιριακής υποδομής και εγκαταστάσεων στον Λιμένα Θήρας.

Ειδικότερα,

– Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, κατά την είσοδο, να ανέρχεται τουλάχιστον σε 4

– Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, κατά την έξοδο, να ανέρχεται τουλάχιστον σε 4

– Δημιουργία χώρου Γραφείου Αξιωματικού Υπηρεσίας – 2ης Γραμμής Ελέγχου και έκδοσης Θεωρήσεων, με 2 θέσεις εργασίας,

– Δημιουργία χώρου φιλοξενίας ανεπιθύμητων ατόμων στο χώρο διενέργειας διαβατηριακού ελέγχου, κατά την είσοδο,

ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ

Κρίνεται αναγκαία η δημιουργία κτιριακής εγκατάστασης ή κατάλληλη διαμόρφωση της υφιστάμενης υποδομής, με κατάλληλη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου.

Ειδικότερα,

– Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, κατά την είσοδο, να ανέρχεται τουλάχιστον σε 4

– Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, κατά την έξοδο, να ανέρχεται τουλάχιστον σε 4

– Τοποθέτηση 4 συστημάτων αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου (Automated Border Control – ABC), στην αναχώρηση,

– Δημιουργία χώρου Γραφείου Αξιωματικού Υπηρεσίας – 2ης Γραμμής Ελέγχου, με 3 θέσεις εργασίας,

– Δημιουργία χώρου φιλοξενίας ανεπιθύμητων ατόμων στο χώρο διενέργειας διαβατηριακού ελέγχου, κατά την είσοδο,

– Δημιουργία χώρου έκδοσης Θεωρήσεων, στο χώρο διενέργειας διαβατηριακού ελέγχου, κατά την είσοδο.

ΛΙΜΑΝΙ ΚΩ

Είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός και υλοποίηση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς  οι υφιστάμενες υποτυπώδες εγκαταστάσεις δημιουργήθηκαν εκτάκτως, για την κάλυψη των αναγκών του διαβατηριακού ελέγχου του Λιμένα Κω, λόγω της καταστροφής των κτηριακών υποδομών που προϋπήρχαν.

Ειδικότερα

– Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας διαβατηριακού ελέγχου, κατά την είσοδο, να είναι τουλάχιστον 6

– Στον χώρο διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου να προβλεφθεί σημείο για μελλοντική τοποθέτηση 3 ηλεκτρονικών πυλών και 7 συστημάτων αυτοεξυπηρέτησης

– Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, κατά την έξοδο, να είναι τουλάχιστον 5.

– Στον χώρο διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου να προβλεφθεί σημείο με κατάλληλη διαμόρφωση, για μελλοντική τοποθέτηση 4 συστημάτων αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου.

– Δημιουργία χώρου Γραφείου Αξιωματικού Υπηρεσίας, με υποχώρο για την 2η Γραμμή Ελέγχου, με 2 θέσεις εργασίας,

– Δημιουργία χώρου φιλοξενίας ανεπιθύμητων ατόμων  στο χώρο διενέργειας διαβατηριακού ελέγχου, κατά την είσοδο,

– Δημιουργία χώρου έκδοσης Θεωρήσεων, στο χώρο διενέργειας διαβατηριακού ελέγχου, κατά την είσοδο,

ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

– Κρίνεται αναγκαία η διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων του Σταθμού.

Ειδικότερα για τις Αφίξεις:

– Κατάλληλη διαμόρφωση των εγκαταστάσεων, στο χώρο των αφίξεων, ώστε η διεξαγωγή του διαβατηριακού ελέγχου να προηγείται της παραλαβής των αποσκευών.

– Να τοποθετηθούν τουλάχιστον 2 θάλαμοι διαβατηριακού ελέγχου, με 2 θέσεις εργασίας έκαστος, ήτοι συνολικά τουλάχιστον 4 θέσεις εργασίας.

– Εγκατάσταση 9 συστημάτων αυτοεξυπηρέτησης στον χώρο αναμονής των αφιχθέντων επιβατών.

– Εγκατάσταση 3 ηλεκτρονικών θυρών στο χώρο διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, με την συνοδευόμενη θέση εργασίας εντός θαλάμου,

– Δημιουργία Γραφείου Αξιωματικού Υπηρεσίας (Αξ.Υπ.) το οποίο να εποπτεύει και να έχει πρόσβαση και στο χώρο των αναχωρήσεων, με 1 θέση εργασίας.

Αναχωρήσεις

– Να τοποθετηθούν τουλάχιστον 2 θάλαμοι διαβατηριακού ελέγχου, με 2 θέσεις εργασίας έκαστος, ήτοι συνολικά 4 θέσεις εργασίας,

– Εγκατάσταση 4 συστημάτων αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου με την συνοδευόμενη θέση εργασίας εντός θαλάμου.

Σημειώνεται ότι, ο τρόπος ελέγχου των κρουαζιερόπλοιων να πραγματοποιείται ως εξής:

– Οι επιβαίνοντες των κρουαζιερόπλοιων, που καταπλέουν από τρίτη χώρα, επιβιβάζονται σε λεωφορεία αποκλειστικής χρήσης, για την μεταφορά τους σε συγκεκριμένο Σταθμό με σκοπό τη διενέργεια του διαβατηριακού ελέγχου,

– Ομοίως, οι επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων, προσέρχονται για την διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων στον εν λόγω Σταθμό και εν συνεχεία χρησιμοποιούν λεωφορεία αποκλειστικής χρήσης, για την επιβίβασή τους στο κρουαζιερόπλοιο, με προορισμό τρίτη χώρα,

– Σημειώνεται ρητά ότι, ο υπόψη Σταθμός, δε θα πρέπει να εξυπηρετεί ταυτόχρονα Intra και Extra Schengen ταξιδιωτική κίνηση. Στις περιπτώσεις όπου συμπίπτει ταξιδιωτική κίνηση Intra και Extra Schengen, είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ξεχωριστός χώρος για την Intra Schengen ταξιδιωτική κίνηση, από αυτή της Extra Schengen.

ΛΙΜΑΝΙ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ

Κρίνεται αναγκαία η διαμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων προκειμένου να δύναται να εξυπηρετηθεί ταυτόχρονη άφιξη και αναχώρηση πλωτών μέσων, καθώς και όποια περαιτέρω ανάγκη προκύψει.

Ειδικότερα για τον χώρο των αφίξεων:

– Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας διαβατηριακού ελέγχου, κατά την είσοδο, να είναι τουλάχιστον 6

– Δημιουργία ξεχωριστού Γραφείου για έκδοση Θεωρήσεων, με 2 θέσεις εργασίας.

– Δημιουργία χώρου για το Γραφείο Αξ. – Υπ., με 2 θέσεις εργασίας,

– Δημιουργία χώρου φιλοξενίας ανεπιθυμήτων προσώπων.

– Δημιουργία χώρου για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο.

Για τον χώρο των αναχωρήσεων:

– Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, κατά την έξοδο, να είναι τουλάχιστον 4

ΛΙΜΑΝΙ ΣΥΡΟΥ

Κρίνεται αναγκαία η δημιουργία κτηριακής εγκατάστασης και η κατάλληλη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου

Ειδικότερα

– Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, κατά την είσοδο, να ανέρχεται σε 2

– Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, κατά την έξοδο, να ανέρχεται σε 2

– Δημιουργία χώρου Γραφείου Αξιωματικού Υπηρεσίας – 2ης Γραμμής Ελέγχου και έκδοσης Θεωρήσεων, με 2 θέσεις εργασίας,

– Δημιουργία χώρου φιλοξενίας ανεπιθύμητων ατόμων (inadmissible persons), στο χώρο διενέργειας διαβατηριακού ελέγχου, κατά την είσοδο,

ΛΙΜΑΝΙ ΒΟΛΟΥ

Κρίνεται αναγκαία η δημιουργία κτηριακής εγκατάστασης και η κατάλληλη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου.

Ειδικότερα

– Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, κατά την είσοδο, να ανέρχεται σε τουλάχιστον 2

– Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, κατά την έξοδο, να ανέρχεται σε τουλάχιστον 2.

– Δημιουργία χώρου Γραφείου Αξιωματικού Υπηρεσίας – 2ης Γραμμής Ελέγχου, με 2 θέσεις εργασίας

– Δημιουργία χώρου φιλοξενίας ανεπιθύμητων ατόμων  στο χώρο διενέργειας διαβατηριακού ελέγχου

– Δημιουργία χώρου έκδοσης Θεωρήσεων, στο χώρο διενέργειας διαβατηριακού ελέγχου

ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΜΟΥ

Τόσο για την βελτίωση των συνθηκών διέλευσης των επιβατών που υπόκεινται σε διαβατηριακό έλεγχο, όσο και για την προσαρμογή της Υπηρεσίας στον (ΕΕ) 2017/2226 Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις στις εγκαταστάσεις..

Ειδικότερα

Για τον χώρο των αφίξεων:

– Αύξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας διαβατηριακού ελέγχου σε τουλάχιστον 4
– Δημιουργία εσωτερικής διαμόρφωσης για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Αξιωματικού Υπηρεσίας – 2ης Γραμμής Ελέγχου, με 2 θέσεις εργασίας.

– Δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας ανεπιθύμητων προσώπων,

– Δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο.

Για τον χώρο των αναχωρήσεων:

– Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, κατά την έξοδο, να αυξηθεί σε τουλάχιστον 3