ΣΕΒ: Ζητά την επιτάχυνση των επενδύσεων το 2020

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Στις υψηλότερες προεκλογικές παροχές από αυτές που είχαν ανακοινωθεί οφείλεται η αναθεώρηση προς τα πάνω των εκτιμήσεων για τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, σύμφωνα με ανάλυση του ΣΕΒ.

Συγκεκριμένα, το 1ο τρίμηνο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η ανάπτυξη αναθεωρήθηκε σε +1,4% από +1,1% προηγουμένως και το 2ο τρίμηνο σε +2,8% από +1,9% προηγουμένως ενώ συνολικά στο ενιάμηνο του 2019 η ανάπτυξη επιταχύνθηκε οριακά σε +2,2%, έναντι +2,1% στο εξάμηνο του 2019, και +2% στο ενιάμηνο του 2018.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σημειώνει πάντως ότι «οι αναθεωρήσεις των τριμήνων του 2019 γίνονται στη βάση μη αναθεωρημένων στοιχείων για το 2018, που, ενώ κανονικά έπρεπε να είχαν αναθεωρηθεί τον Οκτώβριο του 2019, τελικά δεν αναθεωρήθηκαν».

Εκτιμά επίσης ότι θα χρειαστεί σημαντική ανάκαμψη στις επενδύσεις σε πάγια και στην ιδιωτική κατανάλωση κατά το τέταρτο τρίμηνο, ώστε ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ να διαμορφωθεί άνω του 2%, όπως προβλέπεται στον Προϋπολογισμό 2020 καθώς, πέραν των καθαρών εξαγωγών που συμβάλλουν σημαντικά με 1 π.μ. στο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ, η συμβολή της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων σε πάγια περιορίζονται σε 0,1 π.μ. η κάθε μία.