Σε φάση διαβούλευσης το νομοσχέδιο για τα υδατοδρόμια

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Σε φάση διαβούλευσης βρίσκεται ήδη από σήμερα το νομοσχέδιο για τα υδατοδρόμια του αρμόδιου υπουργείου Μεταφορών. Στο ν/σ προσδιορίζονται τεχνικές παράμετροι που αφορούν στις λειτουργίες εντός λιμενικών ζωνών, τις αρμοδιότητες που έχουν οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές  καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Όπως είναι ήδη γνωστό στο εν λόγω ν/σ έχει ενσωματωθεί και η πρόβλεψη για την δυνατότητα λειτουργίας υδατοδρομίων από ιδιωτικούς φορείς, πέραν των λιμένων και λιμνών της χώρας, σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα και σε τουριστικούς λιμένες (μαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια) ενώ επίσης υπάρχει και πρόβλεψη για την καταβολή τέλους 5% υπέρ του Δημοσίου για κάθε ναύλο ανά επιβάτη.