Στις Βρυξέλλες το Φεβρουάριο η «Ευρωπαϊκή εβδομάδα ναυτιλίας»

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Η εκδήλωση «Ευρωπαϊκή εβδομάδα ναυτιλίας» της ECSA θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες κατά το διάστημα 7-21 Φεβρουαρίου 2020.

Για άλλη μια φορά, οι πλοιοκτήτες της Ευρώπης θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το θεματολόγιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συζητήσεις που αφορούν στο εμπόριο, την ανταγωνιστικότητα και την ασφαλή ναυτιλία.