Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2020

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων το πρόγραμμα δράσεων τουριστικής προβολής για το 2020.

Στο πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται οι παρακάτω πρωτοβουλίες:

  • Δημιουργία, παραγωγή, αναπαραγωγή και προμήθεια έντυπου υλικού και λοιπού υλικού προβολής όπως φωτογραφικό υλικό για τον εμπλουτισμό του φωτογραφικού αρχείου της ΠΙΝ και των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 24.800 ευρώ.
  • Διοργάνωση ή συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο εκθέσεων με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 24.800 ευρώ.
  • Δράσεις Διαφημιστικής προβολής με ενδεικτικό προϋπολογισμό 792.206,40 ευρώ.
  • Δημιουργία επικοινωνιακής πλατφόρμας και ανάπτυξη περιεχομένου με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 74.400 ευρώ.
  • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ενδεικτικό προϋπολογισμό 74.400 ευρώ.