Με άνοδο συνέχισε η Αγορά των HANDIES

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.
Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

Η αγορά των Handies, την προηγούμενη εβδομάδα, στην Ευρώπη συνέχισε χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές, καθώς αρκετοί Operators χρησιμοποίησαν δικά τους πλοία για τις ανάγκες τους. Τα μεγαλύτερα πλοία της κατηγορίας παρέμειναν στα $ 10-11Κ /ημέρα για ταξίδια προς τη Μεσόγειο, με Scrap φορτία, και στα $ 6,5-7,5Κ /ημέρα για Υπερατλαντικά ταξίδια.

Η αγορά της Μεσογείου υποχώρησε, καθώς η ζήτηση ήταν υποτονική. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων (άνω των 36Κ τόνων DWT) για ταξίδια προς την Ευρώπη μειώθηκαν στα $ 7-8Κ /ημέρα (bss Canakkale), προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στα $ 6,5-7,5Κ /ημέρα και μέσα στη Μεσόγειο στα $ 7-8Κ /ημέρα.

Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικάνικος κόλπος κινήθηκε σε καλύτερα επίπεδα, την προηγούμενη εβδομάδα. Η μείωση της προσφερόμενης χωρητικότητας και τα φορτία προς τη Δυτ. Ακτή της Λατινικής Αμερικής (WCSA) φαίνεται πως βοήθησαν την αγορά. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων για ταξίδια προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυξήθηκαν στα $ 10-11Κ /ημέρα και στην Ασία παρέμειναν στα $ 14-15Κ /ημέρα.

Τέλος, και η αγορά της ECSA συνέχισε ανοδικά, με πολλά φορτία προς τη Βορ. Ακτή της Λατ. Αμερικής (WCSA). Αντιθέτως, η ζήτηση για υπερατλαντικά ταξίδια ήταν ισχνή. Οι ναύλοι, των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας, από την περιοχή της ECSA για τα Υπερατλαντικά ταξίδια έκλεισαν στα $ 10-11 Κ/ημέρα (Ευρώπη –Μεσόγειο), προς τη Β. Ακτή της Λατ. Αμερικής (WCSA) ανέβηκαν στα $ 16-17Κ/ημέρα, και προς την Ασία στα $ 15-16Κ /ημέρα.