Ισχύς εν τη ενώσει στο μέτωπο κατά των ρύπων της Ναυτιλίας

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

«Ομαδική» πρόταση από τους ICS, BIMCO, WSC, Intertanko, Intercargo, CLIA, Interferry και IPTA για την δημιουργία ενός fund που θα συγκεντρώσει ποσό 5 δις δολαρίων για την έρευνα κατά του CO2 τέθηκε υπόψη του ΙΜΟ.

Σύμφωνα με την πρόταση , οι πλοιοκτήτες θα πληρώσουν $2 ανά τόνο πετρελαιοκαυσίμου για καθένα από τα πλοία τους στο fund συμβάλλοντας έτσι χρηματοδοτικά στην έρευνα για τη μείωση των ρύπων του διοξειδίου του άνθρακα.

Στόχος είναι το fund να λειτουργήσει με ορίζοντα το 2023 ενώ οι συζητήσεις περί αυτού σε επίπεδο ΙΜΟ προσδιορίζεται το προσεχές έτος.  Ωστόσο οι συζητήσεις συνεχίζονται καθώς φορείς της ναυτιλίας  θεωρούν ότι το βάρος της καταπολέμησης του CO2 δεν θα πρέπει να βαρύνει αποκλειστικά τους πλοιοκτήτες και τούτο γιατί οι ναυλωτές είναι αυτοί που πληρώνουν συχνά για το κόστος των καυσίμων των σκαφών.

Αυτή η υποχρεωτική πληρωμή στο fund θα πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του κόστους αγοράς καυσίμων, υποστηρίζουν οι οργανισμοί του κλάδου στην πρότασή τους.